Auteur: Marie-Jeanne Aarts, Thijs Driessen, Fleur Gommans, Arthur Junior Provoost, Lois Verburg, Renske Verweij
Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Bijlage II Segmentgrenzen

Onderstaande tabel geeft per onderzoeksperiode aan wat de segmentgrens in euro’s is voor het risicogebied en het referentiegebied. De methode voor het bepalen van de segmentgrens is beschreven in paragraaf 3.4.

1. Segmentgrenzen
PeriodeRefentiegebied segmentgrensRisicogebied segmentgrens
in euro's in euro's
1995 Q1 t/m Q2 108 91086 180
1995 Q3 t/m 1996 Q2 108 45088 490
1996 Q3 t/m 1997 Q2117 530103 610
1997 Q3 t/m 1998 Q2122 070111 180
1998 Q3 t/m 1999 Q2144 760117 760
1999 Q3 t/m 2000 Q2180 610135 920
2000 Q3 t/m 2001 Q2203 750159 840
2001 Q3 t/m 2002 Q2217 500180 950
2002 Q3 t/m 2003 Q2219 000179 500
2003 Q3 t/m 2004 Q2229 000189 000
2004 Q3 t/m 2005 Q2239 000199 000
2005 Q3 t/m 2006 Q2249 000209 000
2006 Q3 t/m 2007 Q2259 000215 000
2007 Q3 t/m 2008 Q2269 000225 000
2008 Q3 t/m 2009 Q2259 000225 000
2009 Q3 t/m 2010 Q2259 000224 500
2010 Q3 t/m 2011 Q2254 610224 500
2011 Q3 t/m 2012 Q2249 000224 500
2012 Q3 t/m 2013 Q2225 000199 350
2013 Q3 t/m 2014 Q2225 000199 000
2014 Q3 t/m 2015 Q2229 000197 500
2015 Q3 t/m 2016 Q2225 000209 000
2016 Q3 t/m 2017 Q2247 500219 500
2017 Q3 t/m 2018 Q2259 000225 000
2018 Q3 t/m 2019 Q2275 000249 000
2019 Q3 t/m 2020 Q2285 000250 000
2020 Q3 t/m 2021 Q2315 000285 000
2021 Q3 t/m 2022 Q2365 000325 000