Auteur: Ellen Webbink, Leonore Biemans-Braggaar, Petra Molenaar-Cox, Jeremy Weidum
Rapportage Waarschuwingen 2020

Samenvatting

Om een beeld te krijgen van het aantal waarschuwingen dat in 2020 in het kader van de Fraudewet en Participatiewet is gegeven, is naar alle gemeenten in Nederland een enquête gestuurd. Met de antwoorden op deze enquête is een berekening gemaakt van het totale aantal waarschuwingen.
Voor de gemeenten die niet hebben gerespondeerd, is het aantal waarschuwingen geschat op basis van de antwoorden van gemeenten die wel hebben gerespondeerd. Hieruit blijkt dat er in 2020 ongeveer 9 duizend waarschuwingen zijn gegeven: naar schatting 7,3 duizend vanwege het schenden van de inlichtingenplicht, ongeveer 240 vanwege het niet voldoen aan de arbeids- en/of re-integratieverplichting, circa 40 vanwege tekortschietend besef van verantwoordelijkheid en ongeveer 1,4 duizend vanwege een overige reden. Het aantal waarschuwingen vanwege het niet voldoen aan de eis tegenprestatie werd op minder dan 50 geschat. De coronapandemie heeft een dempende invloed gehad op het aantal gegeven waarschuwingen.