Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021

5. Samenvatting

De taak van gerechtsdeurwaarders is het bieden van rechtszekerheid in het maatschappelijk verkeer. Rechtszekerheid betekent dat afspraken worden nagekomen en dat wat de rechter bepaalt, wordt nageleefd. 

In het eerste halfjaar van 2021 is het aantal personeel werkzaam bij gerechtsdeurwaarders met 10 procent gekrompen tot ruim 3159 voltijdsequivalenten (vte). Het aantal werkzame personen uitgedrukt in vte is het sterkst gedaald bij de grote kantoren. De bruto-omzet voor de gehele sector is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar licht gestegen met bijna 4 procent. De bruto-omzet voor de huidige verslagperiode bedraagt in totaal 165,4 miljoen euro. De gerechtsdeurwaarders voerden bijna 892,2 duizend ambtshandelingen uit in het eerste halfjaar van 2021, dat zijn 34,1 duizend ambtshandelingen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De percentage minnelijke ontvangsten en de recuperatiegraad namen beiden toe ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Het percentage ambtelijke kosten en percentage succesvol afgesloten bleven daarentegen ongeveer gelijk.

Deze rapportage die in samenwerking tussen de KBvG en het CBS tot stand is gekomen, biedt tegen de achtergrond van voornoemde taak van gerechtsdeurwaarders, inzicht in o.a. de financiële positie van de gerechtsdeurwaarders, het aantal ambtelijk bevoegde en niet-ambtelijk bevoegde medewerkers en het aantal uitgevoerde ambtshandelingen. Na evaluatie van de 2018 uitkomsten zijn de invulinstructies verduidelijkt. Hoewel dit geresulteerd heeft in een hogere kwaliteit van o.a. de totale omzet volgens BLOS (B3) en de griffierechten (B9.1), zijn de gegevens in het financiële blok B tussen 2018 en de 2019 minder volgtijdig vergelijkbaar.