Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021

3. Blok C: Ambtsuitoefening

3.1 Uitgevoerde ambtshandelingen (C1)

De gerechtsdeurwaarders voerden 892,2 duizend ambtshandelingen uit in het eerste halfjaar van 2021. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nam het totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen met 34,1 duizend (ongeveer 4 procent) toe. Het aantal uitgevoerde ambtshandelingen nam het sterkst toe bij de middelgrote kantoren (bijna 8 procent). Maar dit is nog altijd onder het niveau van het eerste halfjaar van 2019, toen voerde de middelgrote bedrijven nog ruim 498 ambtshandelingen uit. Ook de grote kantoren voerden dit eerste halfjaar meer ambtshandelingen (bijna 4 procent) uit dan in het eerste halfjaar van 2020. Daarentegen voerden de kleine kantoren juist minder ambtshandelingen uit, namelijk in totaal 99,6 duizend in het eerste halfjaar van 2021. Dat is bijna 8 procent minder dan het eerste halfjaar van 2020 en 13 procent minder dan het eerste halfjaar van 2019.

De middelgrote kantoren waren verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen. In het eerste halfjaar van 2021 voerden de middelgrote kantoren 425,4 duizend ambtshandelingen uit, bijna 48 procent van het totaal. De grote kantoren rondden 367,2 duizend ambtshandelingen af. De kleine kantoren waren verantwoordelijk voor ruim 11 procent van het totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen. De verdeling van het aantal ambtshandelingen naar kantoorgrootte wordt getoond in Figuur 3.1.1. 

3.1.1 Uitgevoerde ambtshandelingen naar kantoorgrootte, eerste halfjaar 2021
 Totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen
Kleine kantoren99,6
Middelgrote kantoren425,4
Grote kantoren367,2

3.1.1 Verdeling uitgevoerde ambtshandelingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van ambtshandelingen. Dit zijn achtereenvolgend procesinleiding, betekeningen, beslagen en ontruimingen. In het eerste halfjaar van 2021 bestonden de meeste ambtshandelingen uit betekeningen van een titel zoals bedoeld in artikel 2 onder b Btag (C4.1), gevolgd door betekeningen van een proces-verbaal van (derden)beslag zoals bedoeld in artikel 2 onder d Btag (C4.2) en oproepingen voor de burgerlijke rechter (C2). Zie Figuur 3.1.1.1 voor de verdeling van de ambtshandelingen naar de meest voorkomende acht vormen.

3.1.1.1 Aantal ambtshandelingen (x 1000) per vorm, eerste halfjaar 2021
ToelichtingWaarde
Betekeningen van een titel269,2
Betekeningen van proces-verbaal van (derden)beslag174
Oproepingen voor de burgerlijke rechter156,5
Beslagen onder derden periodieke betaling art. 2 onder j Btag118,2
Beslagen onder derden art. 2 onder i Btag49,9
Beslagen op roerende zaken14,4
Betekeningen van titel waarbij bevel is gedaan tot ontruiming onroerende zaak4,1
Beslagen op onroerende zaken2,6

30 procent van het totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen bestaat uit betekeningen van een titel. Ook vonden er relatief veel betekeningen van proces-verbaal van (derden)beslag plaats, in totaal 20 procent van het aantal uitgevoerde ambtshandelingen. Verder waren er ruim 156 duizend oproepingen voor de burgerlijke rechter, dat is 18 procent van het totaal aantal uitgevoerde ambtshandelingen. In vergelijking met eerder jaren is het aantal oproepingen en betekeningen van proces-verbaal afgenomen.

In het eerste halfjaar van 2021 vonden er 14,4 duizend beslagen op roerende zaken en 2,6 duizend beslagen op onroerende zaken plaats. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is het aantal beslagen op roerende zaken meer dan verdubbeld. Het aantal beslagen op onroerende zaken nam daarentegen met ruim 7 procent af. Ook het aantal betekeningen van een titel waarbij bevel is gedaan tot de ontruiming van een onroerende zaak nam in vergelijking met dezelfde periode af met bijna 5 procent. Verder vonden er het eerste halfjaar van 2021 in totaal 1,6 duizend gedwongen ontruimingen van onroerende zaken plaats, dat is ruim 33 procent meer dan een jaar eerder maar 36 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2019.