Auteur: Ellen Webbink, Thirsa Leendertse, Geessiena Lycklama à Nijeholt, Jeremy Weidum
Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020

Samenvatting

Nederlandse gemeenten hebben in 2020 in totaal bijna 564 miljoen euro uitgegeven aan bijzondere bijstand. Dat is ruim 18 miljoen euro minder dan in 2019 (toen was het ruim 582 miljoen euro). Dit bedrag is inclusief projectmatige verstrekkingen en betalingen in natura. Aan het cluster Financiële transacties werd het grootste bedrag besteed: ruim 194 miljoen euro. Deze informatie is afkomstig uit een onderzoek waarin gemeenten is gevraagd naar hun uitgaven aan bijzondere bijstand. Van de 355 gemeenten heeft 73 procent gerespondeerd. Net als in eerdere jaren zijn in dit onderzoek de kosten voor beschermingsbewind en woninginrichting opgenomen als aparte posten. In 2020 hebben gemeenten bijna 133 miljoen euro aan beschermingsbewind en ruim 24 miljoen euro aan woninginrichting uitgegeven.