Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 170.489
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 182.598
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 197.938
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 177.741
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 185.551
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 185.573
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 183.389
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 179.698
Stationaire bronnen, totaal 1990 137.494
Stationaire bronnen, totaal 2000 143.244
Stationaire bronnen, totaal 2010 157.991
Stationaire bronnen, totaal 2014 137.992
Stationaire bronnen, totaal 2015 145.340
Stationaire bronnen, totaal 2016 145.383
Stationaire bronnen, totaal 2017 143.013
Stationaire bronnen, totaal 2018 138.411
Energiesector 1990 52.861
Energiesector 2000 63.278
Energiesector 2010 68.306
Energiesector 2014 63.086
Energiesector 2015 67.683
Energiesector 2016 66.079
Energiesector 2017 61.808
Energiesector 2018 58.213
Nijverheid (geen energiesector) 1990 41.118
Nijverheid (geen energiesector) 2000 34.407
Nijverheid (geen energiesector) 2010 35.516
Nijverheid (geen energiesector) 2014 33.159
Nijverheid (geen energiesector) 2015 33.857
Nijverheid (geen energiesector) 2016 34.953
Nijverheid (geen energiesector) 2017 37.027
Nijverheid (geen energiesector) 2018 36.716
Particulier huishouden 1990 22.351
Particulier huishouden 2000 22.315
Particulier huishouden 2010 25.393
Particulier huishouden 2014 17.417
Particulier huishouden 2015 18.418
Particulier huishouden 2016 19.077
Particulier huishouden 2017 18.587
Particulier huishouden 2018 18.481
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.964
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.654
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 10.374
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.859
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 8.284
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 8.234
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 8.386
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 8.331
Mobiele bronnen; totaal 1990 32.994
Mobiele bronnen; totaal 2000 39.354
Mobiele bronnen; totaal 2010 39.947
Mobiele bronnen; totaal 2014 39.749
Mobiele bronnen; totaal 2015 40.211
Mobiele bronnen; totaal 2016 40.190
Mobiele bronnen; totaal 2017 40.377
Mobiele bronnen; totaal 2018 41.287
Wegverkeer 1990 23.938
Wegverkeer 2000 28.257
Wegverkeer 2010 29.385
Wegverkeer 2014 28.960
Wegverkeer 2015 28.849
Wegverkeer 2016 29.155
Wegverkeer 2017 29.467
Wegverkeer 2018 29.772
Binnenvaart 1990 1.854
Binnenvaart 2000 2.088
Binnenvaart 2010 1.777
Binnenvaart 2014 2.037
Binnenvaart 2015 2.071
Binnenvaart 2016 2.048
Binnenvaart 2017 2.095
Binnenvaart 2018 2.105
Zeevaart 1990 3.614
Zeevaart 2000 4.554
Zeevaart 2010 4.750
Zeevaart 2014 4.667
Zeevaart 2015 5.205
Zeevaart 2016 4.851
Zeevaart 2017 4.763
Zeevaart 2018 5.129
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.119
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.069
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.201
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.214
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.136
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.104
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.104
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, alle andere jaren zijn defintief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 september 2020:
Toevoeging voorlopige cijfers 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Defintieve cijfers over 2019 worden in maart 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).