Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 163.302
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 172.419
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.576
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 159.197
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 166.818
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 166.733
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 164.898
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 160.610
Stationaire bronnen, totaal 1990 131.425
Stationaire bronnen, totaal 2000 135.005
Stationaire bronnen, totaal 2010 144.316
Stationaire bronnen, totaal 2014 125.680
Stationaire bronnen, totaal 2015 132.990
Stationaire bronnen, totaal 2016 132.795
Stationaire bronnen, totaal 2017 130.406
Stationaire bronnen, totaal 2018 125.776
Energiesector 1990 52.812
Energiesector 2000 62.594
Energiesector 2010 64.474
Energiesector 2014 61.216
Energiesector 2015 66.039
Energiesector 2016 64.327
Energiesector 2017 60.097
Energiesector 2018 56.476
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.932
Nijverheid (geen energiesector) 2000 34.150
Nijverheid (geen energiesector) 2010 34.277
Nijverheid (geen energiesector) 2014 31.901
Nijverheid (geen energiesector) 2015 32.380
Nijverheid (geen energiesector) 2016 33.472
Nijverheid (geen energiesector) 2017 35.393
Nijverheid (geen energiesector) 2018 34.984
Particulier huishouden 1990 20.882
Particulier huishouden 2000 20.713
Particulier huishouden 2010 23.447
Particulier huishouden 2014 15.494
Particulier huishouden 2015 16.513
Particulier huishouden 2016 17.191
Particulier huishouden 2017 16.716
Particulier huishouden 2018 16.609
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.954
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.644
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.687
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.167
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.525
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.471
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.565
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.416
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.877
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.414
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.260
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.517
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.829
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.937
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.492
Mobiele bronnen; totaal 2018 34.834
Wegverkeer 1990 26.571
Wegverkeer 2000 31.460
Wegverkeer 2010 32.923
Wegverkeer 2014 28.656
Wegverkeer 2015 28.815
Wegverkeer 2016 29.020
Wegverkeer 2017 29.790
Wegverkeer 2018 30.049
Scheepvaart 1990 744
Scheepvaart 2000 814
Scheepvaart 2010 1.170
Scheepvaart 2014 991
Scheepvaart 2015 1.110
Scheepvaart 2016 1.010
Scheepvaart 2017 988
Scheepvaart 2018 988
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.155
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.045
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, alle andere jaren zijn defintief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 september 2020:
Toevoeging voorlopige cijfers 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitive cijfers over 2019 worden in maart 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).