Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Bronnen Perioden CO2 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 163.600
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 172.500
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.800
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 157.900
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.300
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.100
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.700
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 158.600
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.600
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.100
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.700
Stationaire bronnen, totaal 2014 124.600
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.900
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.600
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.600
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.300
Energiesector 1990 52.800
Energiesector 2000 62.600
Energiesector 2010 64.400
Energiesector 2014 61.200
Energiesector 2015 66.000
Energiesector 2016 64.200
Energiesector 2017 60.000
Energiesector 2018 56.300
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.300
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.400
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.700
Nijverheid (geen energiesector) 2014 30.800
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.400
Nijverheid (geen energiesector) 2016 32.200
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.800
Nijverheid (geen energiesector) 2018 33.400
Particulier huishouden 1990 20.900
Particulier huishouden 2000 20.700
Particulier huishouden 2010 23.400
Particulier huishouden 2014 15.500
Particulier huishouden 2015 16.500
Particulier huishouden 2016 17.200
Particulier huishouden 2017 16.700
Particulier huishouden 2018 16.600
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 8.000
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.600
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.700
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.200
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.600
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.500
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.600
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.800
Mobiele bronnen; totaal 1990 32.900
Mobiele bronnen; totaal 2000 38.500
Mobiele bronnen; totaal 2010 39.100
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.300
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.400
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.600
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.100
Mobiele bronnen; totaal 2018 34.300
Wegverkeer 1990 26.400
Wegverkeer 2000 31.500
Wegverkeer 2010 32.900
Wegverkeer 2014 27.600
Wegverkeer 2015 27.700
Wegverkeer 2016 27.900
Wegverkeer 2017 28.700
Wegverkeer 2018 28.900
Scheepvaart 1990 700
Scheepvaart 2000 800
Scheepvaart 2010 1.200
Scheepvaart 2014 1.000
Scheepvaart 2015 1.100
Scheepvaart 2016 1.000
Scheepvaart 2017 1.000
Scheepvaart 2018 1.000
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.100
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.100
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.100
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.300
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.300
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.200
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.200
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).