Migratiehuwelijk

Het betreft huwelijken waarbij de partner van een in Nederland wonende persoon speciaal voor het huwelijk naar Nederland immigreert. Een huwelijk waarbij een van de partners zich in het jaar van huwelijk of na het jaar van huwelijk in Nederland heeft gevestigd en waarbij de andere partner zich vóór het jaar van huwelijk in Nederland heeft gevestigd, wordt als een migratiehuwelijk beschouwd.

Terug naar artikel