Mammoetwet

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), ook wel Mammoetwet genoemd, is vastgesteld in 1963 en trad op 1 augustus 1968 in werking. Een aantal belangrijke punten uit de wet:

- Bestaande onderwijssoorten voor algemeen vormend onderwijs (mulo, mms, hbs/gymnasium) werden vervangen door mavo, havo en vwo (atheneum/gymnasium);

- Verlenging van de studieduur bij de overgang van hbs (5-jarig) naar atheneum (6 jaar);

- Invoering van de brugklas;

- Mogelijkheid van doorstroom van mavo met diploma naar havo-4 en havo met diploma naar vwo-5 (‘stapelen van diploma’s’);

- Lager beroepsonderwijs werd voortaan gerekend tot het voortgezet onderwijs;

- Leerplichtperiode werd met een jaar opgehoogd tot negen jaar.

Terug naar artikel