Welke verschillen zijn er tussen de nieuwe en de oude indeling?

Er zijn twee verschillen tussen de nieuwe indeling naar herkomstland Nederland, Europa en Buiten-Europa en de oude indeling naar Nederlandse achtergrond, westerse en niet-westerse migratieachtergrond:

  1. In de nieuwe indeling naar herkomstland wordt meer bepalend waar iemand zelf geboren is en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn dan in de oude indeling naar migratieachtergrond. Dit leidt tot een klein verschil tussen de groep met een ‘Nederlandse achtergrond’ volgens de oude indeling en de groep met ‘herkomstland Nederland’ volgens de nieuwe indeling. Dit betreft mensen die in het buitenland geboren zijn en twee in Nederland geboren ouders hebben in 2020. In de nieuwe indeling hebben zij een herkomst buiten Nederland, in de oude indeling niet.
  2. De hoofdindeling westerse/niet-westerse migratieachtergrond wordt vervangen door de hoofdindeling herkomstland Europa/Buiten-Europa. In de oude indeling zijn de groepen met een westerse en een niet-westerse migratieachtergrond vergelijkbaar qua omvang (elk 12% in 2020). In de nieuwe indeling is aandeel werknemers met een Buiten-Europees herkomstland (15%) groter dan het aandeel werknemers met een Europees herkomstland (10%). Dit verschil wordt met name verklaard door de relatief grote groep werknemers met Indonesië als herkomstland. Twee derde van hen is geboren in het voormalig Nederlands-Indië. Deze groep valt in de oude indeling onder de categorie westers, terwijl zij in de nieuwe indeling onder de categorie Buiten-Europa vallen. Ook werknemers uit Noord-Amerika en Oceanië verschuiven van westers in de oude indeling naar Buiten-Europa in de nieuwe indeling. Daarnaast is er een groep overige landen met beperkte omvang, waaronder Japan, verschoven van westerse migratieachtergrond naar herkomstland Buiten-Europa.

Zie de toelichting voor meer informatie.