Welke uitsplitsingen zijn mogelijk bij de ‘ingezoomde’ Barometer?

In principe zijn in de 'ingezoomde' barometer alle uitsplitsingen mogelijk die u uit uw personeelsadministratie kunt halen, zolang dit niet tot onthulling van individuele medewerkers leidt. Hierbij geldt als vuistregel dat elke subgroep uit minimaal 250 werknemers bestaat. Merk op dat ook bij 250 werknemers het risico bestaat dat de groep personen met een (niet-) westerse migratieachtergrond wegens onthullingsrisico niet getoond kan worden, wanneer deze erg ondervertegenwoordigd is. In de pilot zijn bijvoorbeeld de volgende uitsplitsingen gemaakt: organisatieonderdeel, functie(niveau), salarisschaal, jaar van indiensttreding, standplaats, leeftijd, instroom/ doorstroom/uitstroom.

Zoals vermeld in de Kamerbrief, worden er geen nieuwe gegevens over werknemers opgenomen. Het is niet mogelijk om extra uitsplitsingen te maken op basis van CBS-data; uitsluitend uitsplitsingen op basis van data uit uw eigen personeelsbestand zijn mogelijk. Zo is het alleen mogelijk om een uitsplitsing naar opleidingsniveau te maken, als u zelf het opleidingsniveau van uw werknemers kunt aanleveren. Het CBS beschikt ook over gegevens over opleidingsniveau, maar deze kunnen niet voor de Barometer ingezet worden. Het CBS koppelt uitsluitend gegevens over migratieachtergrond aan de personeelsgegevens van de organisatie.