Welke uitsplitsingen zijn mogelijk bij de ‘ingezoomde’ Barometer?

In principe zijn alle subgroepen mogelijk die u uit uw personeelsadministratie kunt halen, zolang dit niet tot onthulling van individuele werknemers leidt. In de pilot zijn bijvoorbeeld subgroepen gekozen op basis van organisatieonderdeel, functie(niveau), salarisschaal, jaar van indiensttreding, standplaats, leeftijd en/of doorstroom/uitstroom. Hierbij geldt als vuistregel dat elke subgroep uit minimaal 250 werknemers bestaat. Merk op dat ook bij 250 werknemers het risico bestaat dat de groep personen met een (buiten-) Europees herkomstland wegens onthullingsrisico niet getoond kan worden, wanneer deze erg ondervertegenwoordigd is. Let ook op dat de gekozen subgroepindeling in principe ook geldt voor eventuele toekomstige aanvragen.

Zoals vermeld in de Kamerbrief, voegt het CBS geen nieuwe gegevens over werknemers toe. De subgroepen dient u zelf af te leiden uit uw eigen personeelsadministratie. Zo is het alleen mogelijk om in te zoomen op subgroepen op basis van opleidingsniveau, als u zelf het opleidingsniveau van uw werknemers kunt aanleveren. Het CBS beschikt ook over gegevens over opleidingsniveau, maar deze kunnen niet voor de Barometer ingezet worden. Het CBS koppelt uitsluitend gegevens over herkomstland aan de personeelsgegevens van de organisatie.