Gaat het CBS stoppen met de indeling westers/niet-westers en wat betekent dat voor de Barometer?

Het CBS is bezig met een heroverweging van de indeling westers/ niet-westers, waarbij we op termijn zullen overgaan op een andere indeling. Het streven is dat de nieuwe indeling in 2022 bekend is. De vertaling van de nieuwe indeling naar de Barometer zal worden vergezeld van een overgangsregeling. Het CBS is zich bewust van het belang van de vergelijkbaarheid tussen de huidige en de nieuwe indeling. Zodra de nieuwe indeling bekend is zal het CBS de mogelijkheden hiervoor onderzoeken, waarbij het CBS erop toeziet dat ook door combinatie van cijfers in de huidige en de nieuwe indeling geen informatie over individuele werknemers onthuld wordt. Tot die tijd blijft het CBS de indeling westers/niet-westers gebruiken.