Wij willen alleen werknemers met een Nederlandse nationaliteit leveren (bv om expats uit te sluiten). Kan dat?

Ja. Dit is een keuze van de organisatie zelf. Maar op deze manier worden werknemers met een andere nationaliteit uitgesloten die wel tot de Nederlandse beroepsbevolking horen. Hierdoor blijft een beperkte, selectieve, populatie over.

Het CBS controleert altijd dat de output geen informatie bevat die herleidbaar is naar individuele werknemers, door onder andere te controleren dat het aantal werknemers in elke subgroep waarover gepubliceerd wordt voldoende groot is. Zie onderzoeksbeschrijving voor een beschrijving van alle kwaliteitscontroles.