Valt er al iets te zeggen over de uitkomsten?

Op 31 oktober is 'Naar een nieuwe methode om energieprijzen te berekenen' gepubliceerd met de voorlopige uitkomsten voor de periode van januari 2021 tot en met augustus 2022. Daaruit blijkt dat het verschil tussen de inflatie volgens de huidige en volgens de aangepaste methode op kan lopen tot enkele procentpunten. Omdat de gebruikte data nog onvolledig zijn was het alleen mogelijk om een bandbreedte van de uitkomst van de gewijzigde methode te geven, en geen precieze schatting.