Uitvoering wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector.

Vanaf 2019 zal het CBS in opdracht van BZK het WNT-register onderhouden. Dit register bevat alle instellingen die vallen onder de WNT.
Om de enquêtedruk te verminderen vraagt alleen het CBS nog om de gegevens die nodig zijn om te bepalen of een organisatie onder de WNT valt en daarmee in het WNT-Register van BZK zal worden opgenomen. Indien de WNT van toepassing is op uw organisatie dan wordt dit in het register vermeld op www.topinkomens.nl.