Update StatLine na revisie macro-economische cijfers

Op 23 mei 2024 publiceert het CBS de revisie van de nationale rekeningen voor het verslagjaar 2021. Op 24 juni 2024 worden vervolgens de macro-economische tabellen op StatLine aangepast aan de nieuwe cijfers en methoden. Op dat moment worden de bestaande tabellen gearchiveerd en vervangen door gereviseerde tabellen. In onderstaand overzicht is aangegeven welke tabellen worden vervangen.

Het uitgangspunt is dat de structuur van tabellen niet wordt aangepast, zoals de indeling, detaillering en codering. Van enkele tabellen worden wel bijvoorbeeld extra detailgegevens voor sectoren toegevoegd of is er een andere indeling die aansluit bij de Europese classificatie. In onderstaande tabel worden deze tabellen met een asterisk (*) aangeduid. Onder het overzicht van de tabellen is een overzicht opgenomen met de gewijzigde reeksnamen.

Gereviseerde tabellen StatLine
Titel tabelNieuw tabelnummerOud tabelnummerDatum publicatie
Loonkosten per eenheid product85892NED84180NED15 juli 2024
Arbeidsinkomensquote, bedrijfstak85891NED84178NED24 juni 2024
Bbp, productie en bestedingen, kwartalen, mutaties85879NED84106NED24 juni 2024
Bbp, productie en bestedingen, kwartalen, waarden85880NED84105NED24 juni 2024
Uitvoer van goederen en diensten, herkomst85878NED84096NED24 juni 2024
Invoer van goederen en diensten, bestemming85875NED84095NED24 juni 2024
Consumptieve bestedingen, verbruiksfunctie85873NED84094NEDEind oktober 2024
Consumptie, goederen- en dienstencategorieën85872NED84093NED24 juni 2024
Aanbod en gebruik, productgroepen85869NED84092NED24 juni 2024
Investeringen in vaste activa, sector en type activa85871NED84091NED24 juni 2024
Bruto investeringen in vaste activa, bestemming85870NED84090NED24 juni 2024
Productie- en inkomenscomponenten bbp, bedrijfstak85867NED84088NED24 juni 2024
Opbouw binnenlands product (bbp)85865NED84087NED24 juni 2024
Opbouw nationaal vorderingensaldo85866NED84086NED24 juni 2024
Niet-financiële vennootschappen, niet-fin. transacties, ondernemingstype85890NED85373NEDn.n.b.
Vermogensverdeling van huishoudens85889NED84104NEDEind oktober 2024
Inkomensverdeling van huishoudens85888NED84103NEDEind oktober 2024
Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens, kerncijfers85887NED84102NEDEind oktober 2024
Sectoren, seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers85886NED84101NED24 juni 2024
Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices*85884NED84100NED24 juni 2024
Financiële balansen en transacties, sectoren*85883NED84099NED24 juni 2024
Lopende transacties, sectoren*85882NED84098NED24 juni 2024
Macro-economisch scorebord**n.n.b.82643NEDn.n.b.
Kerngegevens sectoren*85881NED84097NED24 juni 2024
Inkomensrekening sector huishoudens naar regio85927NED84458NED18 december 2024
Investeringen in vaste activa, type en regio85922NED84441NED18 december 2024
Investeringen in vaste activa, bedrijfstak en regio85923NED84440NED18 december 2024
Regionale kerncijfers85924NED84432NED18 december 2024
Productieproces, bedrijfstak en regio85925NED84419NED18 december 2024
Economische groei, bedrijfstak en regio85926NED84361NED18 december 2024
Arbeidsvolume, kwartalen, geslacht85916NED84310NED24 juni 2024
Prijs van arbeid85928NED84183NED24 juni 2024
Arbeidsvolume, bedrijfstak, kwartalen85920NED84166NED24 juni 2024
Beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak85919NED84165NED24 juni 2024
Arbeidsvolume, bedrijfstak, geslacht85918NED84164NED24 juni 2024
Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen85917NED84163NED24 juni 2024
Niet-financiële balansen85953NED84550NEDEind augustus 2024
Groeirekeningen84546NED84546NEDn.n.b.
Kapitaalgoederenvoorraad, bedrijfstakken85952NED84328NED24 juni 2024
Landbouw, investeringen en voorraden85935NED84300NEDn.n.b.
Landbouw, output goederen en diensten85934NED84299NEDn.n.b.
Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume85933NED84298NEDn.n.b.
Landbouw, kerncijfers van de EU-lidstaten85932NED84297NEDn.n.b.
Toerisme, bestedingen85931NED84285NEDEind augustus 2024
Toerisme, kernindicatoren85930NED84284NEDEind augustus 2024
Bruto-investeringen in materiële vaste activa, volumecijfers per maand85939NED84340NED23 juli 2024
Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen85962NED84265NED15 juli 2024
Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht, volumeontwikkelingen85958NED84264NED15 juli 2024
Consumptieve bestedingen van huishoudens*85937NED82608NEDn.n.b.
Overheidsfinanciën, kerncijfers 85968NED84114NED24 juni 2024
* Tabelstructuur wijzigt naar aanleiding van de revisie
** Nieuwe tabelnummers worden uiterlijk 24 juni bekendgemaakt

Gewijzigde reeksnamen

Gebruikers van Odata kunnen de tabellen direct ophalen in R of Python. In enkele tabellen vinden wijzigingen plaats. Dit heeft mogelijk gevolgen voor scripts. In onderstaand overzicht staan de toegevoegde en gewijzigde reekstitels.

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices

  • De sector overige financiële intermediairs en hulpbedrijven wordt uitgebreid met twee onderliggende sectoren, namelijk Overige financiële intermediairs (A050173) en Financiële hulpbedrijven (A050173).

Financiële balansen en transacties, sectoren

  • De sector overige financiële intermediairs en hulpbedrijven wordt uitgebreid met twee onderliggende sectoren, namelijk Overige financiële intermediairs (A050173) en Financiële hulpbedrijven (A050173).

Lopende transacties, sectoren

  • De sector overige financiële intermediairs en hulpbedrijven wordt uitgebreid met twee onderliggende sectoren, namelijk Overige financiële intermediairs (A050173) en Financiële hulpbedrijven (A050173).
  • Van het statistisch verschil wordt de inverse weergegeven in de nieuwe tabel.

Kerngegevens sectoren

  • De brutowinst voor niet-financiële vennootschappen en financiële instellingen wordt geconsolideerd.

Consumptieve bestedingen van huishoudens

  • In verband met de invoering van COICOP2018 wijzigen de inhoud en indelingen van de coderingen.