Monitor horeca

Monitor horeca

Ontwikkelingen in de horeca, gegevens over het vierde kwartaal van 2017

De omzet van de horeca is in het derde kwartaal van 2017 met 5,6 procent toegenomen.

De omzet van de horeca is in het tweede kwartaal van 2017 met 8,1 procent toegenomen.

Een overzicht van de resultaten in de horeca in het eerste kwartaal van 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de horeca in het vierde kwartaal van 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de horeca in het derde kwartaal van 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de horeca in het tweede kwartaal van 2016.

Kwartaalcijfers over ontwikkelingen in de horeca

In het tweede kwartaal van 2015 steeg de omzet van de horeca met 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is het achtste kwartaal op rij met groei.

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en kantines en catering¸ was ook in het vierde kwartaal van 2014 hoger dan een jaar eerder. Daarmee is 2014 positief afgesloten voor de horecasector. Over heel 2014 bedroeg de omzetgroei 5,6 procent. De laatste omzetgroei van deze orde van grootte was in 2007 toen de groei 5,5 procent bedroeg.

In het derde kwartaal van 2014 heeft de horecasector, net als in het eerste halfjaar, veel meer omgezet dan een jaar eerder. Een voorzichtig economisch herstel, maar ook het relatief warme weer hebben de horecaondernemers opnieuw aan meer omzet en een hoger volume geholpen.

In het tweede kwartaal van 2014 heeft de horecasector, net als in het eerste kwartaal veel meer omgezet dan een jaar eerder. Het relatief warme voorjaar heeft de horeca aan een forse omzet- én volumegroei geholpen. Consumenten gaven in het eerste halfjaar beduidend meer uit in de horeca.

In het eerste kwartaal van 2014 heeft de horeca veel meer omgezet dan een jaar eerder. Er was sprake van uitzonderlijk zacht winterweer, terwijl in het eerste kwartaal van 2013 juist sprake was van barre kou. Dit veel gunstigere weer heeft de horeca aan een forse omzet- én volumegroei geholpen. Consumenten gaven beduidend meer uit in de horeca.

In het vierde kwartaal van 2013 heeft de horecasector meer omgezet dan een jaar eerder. Na een krimp in het eerste kwartaal, was dit het derde achtereenvolgende kwartaal waarin de omzet toenam. Over heel 2013 heeft de horeca 0,7 procent meer omgezet. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen, was er echter sprake van een krimp (volume). Ondanks een licht economisch herstel in de tweede helft van 2013, bleven de bestedingen van consumenten nog altijd achter. Vooral in de horeca is dit te merken. De verwachtingen van horecaondernemers voor het eerste kwartaal van 2014 zijn negatief. Wel vormt het consumentenvertrouwen een lichtpuntje. Nadat dit vertrouwen begin 2013 een historisch dieptepunt bereikte, verbeterde het consumentenvertrouwen vooral in het vierde kwartaal.

In het derde kwartaal van 2013 heeft de horeca meer omgezet dan een jaar eerder. Dit betreft de horeca inclusief verblijfsrecreatie en catering. Na een krimp in het eerste kwartaal, was dit het tweede opeenvolgende kwartaal waarin de omzet toenam. De horecaondernemers waren in het derde kwartaal dan ook minder somber gestemd. De ontwikkeling van het economisch klimaat, de winstgevendheid en de orderpositie waren volgens de ondernemers minder negatief dan in het tweede kwartaal. De verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2013 zijn echter weer wat negatiever. Het consumentenvertrouwen vormt echter een lichtpuntje. Nadat dit vertrouwen begin 2013 een historisch dieptepunt bereikte, verbeterde het in het begin van het vierde kwartaal aanzienlijk.

In het tweede kwartaal van 2013 heeft de horeca meer omgezet dan een jaar eerder. Dit betreft de horeca inclusief verblijfsrecreatie en catering. Hiermee heeft de omzetdaling in het eerste kwartaal van dit jaar niet doorgezet. De horecaondernemers waren dan ook wat minder somber gestemd. De ontwikkeling van het economisch klimaat, de werkgelegenheid en de winstgevendheid waren volgens de ondernemers in het tweede kwartaal van 2013 minder negatief dan in het eerste kwartaal. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn echter weer wat negatiever.

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de horeca 1,6 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Dit betreft de horeca inclusief verblijfsrecreatie en catering. Dit is de eerste omzetdaling in bijna drie jaar tijd. Op de restaurants en verblijfsrecreatie na, lieten alle branches dit kwartaal een omzetdaling zien. De horecaondernemers zijn dan ook nog altijd somber gestemd. Hun oordeel over het economisch klimaat, de werkgelegenheid en de orderpositie is in het eerste kwartaal van 2013 verslechterd. Daarnaast zijn hun verwachtingen over de omzet- en prijsontwikkeling in de branche voor het tweede kwartaal van dit jaar minder positief dan voor het tweede kwartaal in voorgaande jaren.

In het vierde kwartaal van 2012 heeft de horeca 0,3 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dit betreft de horeca inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven. De omzettoename is echter een stuk minder dan voorgaande kwartalen en de resultaten binnen de horeca liepen uiteen. De horecaondernemers zijn somber gestemd. Hun oordeel over het economisch klimaat, de werkgelegenheid en de orderpositie is in het vierde kwartaal van 2012 verslechterd. Daarnaast zijn hun verwachtingen over de prijs- en omzetwikkeling in de branche voor het eerste kwartaal van dit jaar overwegend negatief.

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, nam in het derde kwartaal van 2012 met 0,7 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011. Het sentiment onder de ondernemers in de horeca is in het derde kwartaal van 2012 echter verder verslechterd. Deze verslechtering wordt weerspiegeld in een groeiend aantal ondernemers dat een krimp van omzet en personeel voorziet in het vierde kwartaal.

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, nam in het tweede kwartaal van 2012 toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hotels boekten dit kwartaal de hoogste omzetgroei binnen de horeca. Het sentiment onder de ondernemers was in het tweede kwartaal van 2012 nog altijd negatief. Hun oordeel over het economisch klimaat is in het tweede kwartaal verder verslechterd. Voor het derde kwartaal voorzien de ondernemers vrijwel gelijkblijvende omzet en prijzen en een krimp van het personeelsbestand.

De horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, heeft in het eerste kwartaal van 2012 meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De cafetaria’s boekten wederom de hoogste omzetgroei binnen de horeca. Het sentiment onder de ondernemers in de horeca is in het eerste kwartaal van 2012 minder negatief dan een kwartaal eerder. Het economische klimaat verslechterde weliswaar, maar de ondernemers zijn wel optimistisch over de omzet, prijzen en de werkgelegenheid voor het tweede kwartaal van dit jaar.

In het vierde kwartaal van 2011 heeft de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, meer omzet behaald dan een jaar eerder. Restaurants en cafetaria’s hebben het meest bijgedragen aan de omzetgroei in dit kwartaal. Het sentiment onder de ondernemers in de horeca is in het vierde kwartaal van 2011 negatief. Het oordeel over het economische klimaat is ongunstig. Daarnaast zijn de ondernemers voor het eerste kwartaal van dit jaar pessimistisch over de omzet, de prijzen en de werkgelegenheid in hun branche.

In het derde kwartaal van 2011 heeft de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, meer omzet behaald dan een jaar eerder. De stemming onder de ondernemers in de horeca is in het derde kwartaal van 2011 omgeslagen. Het oordeel over het economische klimaat is voor het eerst in vijf kwartalen negatief. De ondernemers verwachten voor het komende kwartaal een toename van de omzet, hogere prijzen en een krimp van het personeelsbestand.

In het tweede kwartaal van 2011 heeft de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, fors meer omzet behaald dan een jaar eerder. De stemming onder de ondernemers in de horeca is nog steeds positief. Het oordeel over het economische klimaat is al bijna vijf kwartalen onafgebroken positief. Voor het derde kwartaal wordt een omzetstijging, vrijwel ongewijzigde prijzen en een uitbreiding van het personeelsbestand verwacht

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, nam in het eerste kwartaal van 2011 opnieuw toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De stemming onder de ondernemers is iets minder positief. Het oordeel over het economische klimaat is weliswaar nog steeds positief, maar iets minder dan een kwartaal eerder. Voor het tweede kwartaal is het beeld gunstig. Ondernemers verwachten een omzetstijging, hogere prijzen en een uitbreiding van het personeelsbestand.

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, is in het vierde kwartaal van 2010 opnieuw hoger uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De stemming onder de ondernemers is minder positief. Het economische klimaat wordt ongunstiger beoordeeld. Voor het eerste kwartaal van 2011 wordt een omzetdaling, hogere prijzen en een afname van de werkgelegenheid verwacht.

Na 2 jaar van omzetkrimp, heeft de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, in het derde kwartaal van 2010 meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers in de horeca zijn positief gestemd over het economische klimaat. Voor het laatste kwartaal van 2010 voorzien zij een toename van de omzet, hogere prijzen en een afname van de werkgelegenheid.

De omzetdaling van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, was in het tweede kwartaal van 2010 kleiner dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De stemming onder de ondernemers is in het tweede kwartaal van 2010 verbeterd. Voor het derde kwartaal wordt een verdere groei verwacht van zowel de omzet als de werkgelegenheid.

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, vertoonde in het eerste kwartaal van 2010 nog geen herstel ten opzichte van 2009. Alle horecabranches behaalden minder omzet in vergelijking met een jaar eerder. Desondanks is de stemming onder de ondernemers in het eerste kwartaal verbeterd. Het economische klimaat wordt gunstiger beoordeeld. Voor het tweede kwartaal van 2010 is de verwachting dat de zowel de omzet als de berekende prijzen zullen toenemen. Verder verwachten de horecaondernemers dat de werkgelegenheid zal groeien.

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, is in het vierde kwartaal opnieuw lager uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vanaf het derde kwartaal van 2008 is de omzet elk kwartaal gedaald. De stemming onder de ondernemers was in het vierde kwartaal nog steeds negatief, maar minder dan in eerdere kwartalen van 2009 het geval was. Desondanks wordt voor het eerste kwartaal van 2010 een daling van de omzet verwacht.

De horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, heeft in het derde kwartaal 3,5 procent minder omgezet in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2008. De daling was kleiner dan in de eerste twee kwartalen van het jaar. De stemming onder de ondernemers was in het derde kwartaal minder negatief. Voor het vierde kwartaal wordt een daling van de omzet verwacht.

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, is in het tweede kwartaal van 2009 met ruim 5 procent afgenomen. Nagenoeg alle branches in de horeca kampten met omzetverliezen. De stemming onder de ondernemers is in het tweede kwartaal van 2009 verder verslechterd. Ook voor het derde kwartaal zijn ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen.