Monitor detailhandel

Monitor detailhandel

De detailhandel boekte in het vierde kwartaal van 2017 3,3 procent meer omzet dan in dezelfde periode van 2016.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de detailhandel in het derde kwartaal van 2017.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de detailhandel in het tweede kwartaal van 2017.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de detailhandel in het eerste kwartaal van 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de detailhandel in het vierde kwartaal van 2016.

De detailhandel heeft in het derde kwartaal 1,2 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2015

Een overzicht van de ontwikkelingen in de detailhandel in het tweede kwartaal van 2016.

De omzet van de detailhandel nam In het eerste kwartaal van 2016 toe ten opzichte van een jaar eerder.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de detailhandel in het vierde kwartaal 2015

Het ging in het derde kwartaal opnieuw beter met de detailhandel. De omzet kwam 2 procent hoger uit dan in het derde kwartaal van vorig jaar, de grootste omzetgroei in de afgelopen 7 jaar. Het volume steeg in de afgelopen 8 jaar niet zo hard. Zie voor meer informatie de monitor.

Na twee jaar krimp is de omzet van de detailhandel in het tweede kwartaal van 2014 licht gestegen.

In het eerste kwartaal van 2014 is de omzet van de detailhandel (-0.2 procent) wederom minder hard gekrompen dan het kwartaal ervoor. Het volume bleef op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2013, de prijzen daalden licht.

In het vierde kwartaal van 2013 nam de omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen door een beperkte groei bij de supermarkten minder sterk toe dan een kwartaal eerder. De omzet van de non-foodbranche liep nog steeds terug, maar er was wel sprake van een verbetering ten opzichte van het derde kwartaal. Deze verbetering was terug te zien in bijna alle non-foodbranches. Postorderbedrijven en internetwinkels behaalden de grootste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2010.

In het vierde kwartaal van 2013 is de omzet van de detailhandel ongeveer even hard gekrompen als in de twee voorgaande kwartalen. Het aantal faillissementen in de detailhandel bleef in het vierde kwartaal onverminderd hoog. Daarentegen verbeterde de koopbereidheid, namen de consumptieve bestedingen licht toe en pakte de volumekrimp kleiner uit, vooral bij de non-foodwinkels. De omzet van de non-foodwinkels liep daardoor minder sterk terug dan in het kwartaal ervoor. De winkels in voedings- en genotmiddelen noteerden dit kwartaal een minieme omzetstijging.

In het derde kwartaal van 2013 nam de omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen sterker toe dan een kwartaal eerder. De non-foodbranche noteerde wederom een omzetdaling, met name in september. In bijna alle non-foodbranches verloren de winkeliers omzet. Vooral winkels in consumentenelektronica hadden het zwaar te verduren. Postorderbedrijven en internetwinkels behaalden een omzetgroei van bijna 7,5 procent.

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet van de detailhandel wederom gedaald. Bij de non-foodwinkels pakte de krimp zelfs sterker uit dan in het kwartaal ervoor. Dit was deels te wijten aan de lage koopbereidheid en de verder teruggelopen consumptieve bestedingen. Bovendien speelde de verhoging van het hoge btw-tarief per 1 oktober 2012 mogelijk een rol. Wat betreft het aantal faillissementen werd in het derde kwartaal weer een nieuw dieptepunt bereikt.

In het tweede kwartaal van 2013 is de omzet van de detailhandel minder hard gekrompen dan in de twee voorgaande kwartalen. Bij de non-foodwinkels was er zelfs sprake van de kleinste omzetdaling in een jaar tijd. Desondanks waren de ontwikkelingen voor de detaillisten voornamelijk negatief. Zo werd er onder meer in het eerste halfjaar van 2013 een recordaantal faillissementen uitgesproken.

In het tweede kwartaal van 2013 nam de omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen minder sterk toe dan een kwartaal eerder. De non-foodbranche noteerde wederom een omzetdaling, maar de krimp pakte wel minder negatief uit dan in de vier voorgaande kwartalen. In bijna alle non-foodbranches verloren de winkeliers omzet. Vooral winkels in consumentenelektronica hadden het zwaar te verduren. Postorderbedrijven en internetwinkels behaalden een omzetgroei van 11 procent.

In het eerste kwartaal van 2013 is de omzet van de detailhandel flink gekrompen. Het lage consumentenvertrouwen was vooral van invloed op de verkopen in de non-foodsector. Deze sector beleefde de grootste daling van de afgelopen drie jaar.

In het eerste kwartaal van 2013 boekten winkels in voedings- en genotmiddelen bijna 3 procent meer omzet dan een jaar eerder. De non-foodbranche daarentegen noteerde de grootste omzetdaling (8 procent) van de afgelopen drie jaar.

In het vierde kwartaal van 2012 had de detailhandel wederom te kampen met een omzetkrimp. De omzetafname in de non-foodbranche, de grootste daling van de afgelopen drie jaar, speelde hierbij een belangrijke rol. Op jaarbasis nam de omzet van de detailhandel uiteindelijk ook licht af. Nederlandse consumenten waren het afgelopen jaar erg somber en huishoudens hielden de hand op de knip. Het aantal faillissementen bereikte in de detailhandel in 2012 een recordhoogte.

De omzet van de detailhandel is in het derde kwartaal van 2012 met 1,1 procent gekrompen. Dit is het tweede kwartaal op rij waarin de omzet lager was dan een jaar eerder. Daarbij waren de prijzen opnieuw hoger en kromp het volume. De verder dalende binnenlandse consumptieve bestedingen en een zeer laag consumentenvertrouwen pakten negatief uit voor de omzet van de detailhandel.

Na zeven kwartalen met omzetgroei moest de detailhandel in het tweede kwartaal van 2012 met minder omzet genoegen nemen dan een jaar eerder. De afname bedraagt ongeveer 2 procent en is toe te rekenen aan een verminderde verkoop. Het volume kromp harder dan dat de prijzen stegen. Consumenten zijn somber over de economie en hun eigen financiële situatie. Het vertrouwen evenaarde in het tweede kwartaal het dieptepunt uit 2003. Huishoudens besteedden, mede door een koopkrachtdaling, minder aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de detailhandel nam af in vergelijking met vorig kwartaal. Toch ligt dit aantal nog steeds hoger dan in de afgelopen jaren. De vraag naar personeel in de detailhandel nam dit kwartaal toe. Het aantal openstaande en ontstane vacatures steeg licht in vergelijking met een kwartaal eerder. Ook het aantal vervulde vacatures nam enigszins toe.

De detailhandel heeft in het eerste kwartaal van 2012 een omzetgroei van 1,5 procent gerealiseerd. Deze toename was toe te rekenen aan hogere prijzen, het volume kromp. Ook het koopdagenpatroon pakte gunstig uit in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011. Als de positieve invloed van het koopdagenpatroon en de hogere prijzen buiten beschouwing worden gelaten, dan laat de detailhandel een afname van de omzet zien.

Over het vierde kwartaal van 2011 kende de detailhandel een lichte omzetgroei van 0,3 procent. Het volume daalde echter. Alleen hogere prijzen konden de omzet op peil houden. De koopbereidheid van consumenten stond in december 2011 op een lager niveau dan in september. Het vertrouwen in de economie bereikte een dieptepunt.

De koopbereidheid van consumenten bereikte in september 2011 het laagste niveau in meer dan 3 jaar. De bestedingen van huishoudens liepen in het derde kwartaal terug met bijna 1 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2010. De detailhandel zag de verkopen als gevolg daarvan teruglopen. Hogere prijzen hielden de omzet overeind. Een sterke toename was er in het aantal uitgesproken faillissementen. Het aantal vacatures in de detailhandel nam in het derde kwartaal nog wel licht toe in vergelijking met het derde kwartaal van 2010.

Huishoudens maakten in het tweede kwartaal een pas op de plaats met hun bestedingen aan goederen en diensten. De detailhandel behaalde dan ook nauwelijks meer omzet dan een jaar eerder. Het verkoopvolume kromp iets. De omstandigheden voor de consumptie zijn momenteel ongunstig. De laatste maanden is de koopbereidheid van consumenten dan ook laag. Het aantal vacatures in de detailhandel nam in het tweede kwartaal wel licht toe, terwijl het aantal faillissementen afnam.

In het eerste kwartaal van dit jaar boekte de detailhandel een bescheiden omzetgroei in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Onder invloed van het zachte weer was ook de consumptiegroei bescheiden. De koopbereidheid van consumenten blijft daarbij onverminderd laag. Het aantal faillissementen in de detailhandel nam in het eerste kwartaal van 2011 weer toe na enkele kwartalen van afname.

In het vierde kwartaal van 2010 heeft de detailhandel een geringe omzetgroei gerealiseerd. Huishoudens gaven meer uit aan goederen en diensten. Consumenten waren optimistisch over de economie, maar hun koopbereidheid was nog wel laag. Tevens nam het aantal vacatures in de detailhandel toe en gingen er minder detaillisten failliet.

Na 6 kwartalen van omzetkrimp heeft de detailhandel in het derde kwartaal van dit jaar een bescheiden omzetgroei behaald. De consumptieve bestedingen van huishoudens namen ook wat toe. De koopbereidheid van consumenten bleef laag. Het aantal vacatures in de detailhandel steeg, terwijl het aantal faillissementen daalde. Binnen de detailhandel verbeterde vooral het beeld bij de non-foodwinkels.

Winkelomzetten namen in het eerste kwartaal van 2010 licht af. De detailhandel noteerde ruim 1 procent minder omzet dan in het eerste kwartaal van 2009. De koopbereidheid is iets teruggelopen. De consumptie kromp ook licht.

In de detailhandel kromp de omzet met 4,6 procent in het vierde kwartaal van 2009. De koopbereidheid bleef duidelijk in de min, het aantal faillissementen steeg sterk.

In het derde kwartaal heeft de detailhandel 5,5 procent minder omgezet ten opzichte van het derde kwartaal in 2008. Ook de consumptie stond in de min, de koopbereidheid verbeterde iets. Het aantal openstaande vacatures bleef vrijwel gelijk.

In het tweede kwartaal van 2009 daalde de omzet in de detailhandel sterk ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Alleen de winkels in voedinsmiddelen lieten een plus zien.