Monitor zakelijke diensten

Vanaf maart 2014, bij het uitkomen van de monitors over het vierde kwartaal van 2013, publiceert het CBS één monitor zakelijke diensten in PDF waarin naast de zakelijke dienstverlening als geheel ook onderstaande deelbranches aan bod komen:

  • IT-dienstverlening
  • Architecten- en ingenieursbranches
  • Juridische en administratieve diensten
  • Reclamebranche
  • Schoonmaakbranche
  • Uitzendbranche

Monitor zakelijke diensten

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, vierde kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening in het vierde kwartaal van 2017.

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, derde kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening in het derde kwartaal van 2017.

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, tweede kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening in het tweede kwartaal van 2017.

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, eerste kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening in het eerste kwartaal van 2017.

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, vierde kwartaal 2016

De stand van zaken in de zakelijke dienstverlening met kwartaalcijfers over omzet, vertrouwen en faillissementen.

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, eerste kwartaal 2015

In het eerste kwartaal van 2015 nam de omzet van de zakelijke dienstverleners met 5,9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei was sterker dan in de voorgaande vijf kwartalen waarin de omzet met gemiddeld 3,3 procent toenam. Ook andere indicatoren geven een positief beeld over het eerste kwartaal: er waren meer vacatures dan een kwartaal eerder en het ondernemersvertrouwen was per saldo positief. Het aantal faillissementen was daarentegen iets hoger dan een kwartaal eerder.

Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening, vierde kwartaal 2014

In het vierde kwartaal van 2014 behaalden de zakelijke dienstverleners meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit was voor de zakelijke dienstverlening het vijfde kwartaal op rij waarin de omzet toenam. Ook de IT-dienstverleners behaalden voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal meer omzet. Voor de zakelijke en IT-dienstverleners was 2014 hiermee qua omzet een goed jaar.

Kwartaalmonitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2014

De zakelijke dienstverleners realiseerden in het tweede kwartaal van 2014 een omzetgroei van 2,8 procent. Dat is vergelijkbaar met het voorgaande kwartaal, waarin de omzet met ruim 3 procent steeg.

Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2014

Voor de zakelijke dienstverlening begon 2014 goed. In het eerste kwartaal behaalde de zakelijke dienstverlening 3,3 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei is sterker dan in het vierde kwartaal van 2013, toen de omzet met ruim 2 procent steeg. Voor de IT-dienstverleners begon het jaar zelfs uitzonderlijk goed. Hun omzet steeg met 7,7 procent.

Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2013

In het vierde kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De lichte omzetdaling van het derde kwartaal heeft niet doorgezet. Over heel 2013 is de omzetontwikkeling licht positief. Ook IT-dienstverleners boekten in het vierde kwartaal meer omzet, maar over heel 2013 was de omzetontwikkeling nog negatief. Het aantal vacatures in de branche was lager dan in het derde kwartaal, het aantal faillissementen was nog altijd hoog. Zakelijke dienstverleners waren in het vierde kwartaal minder somber gestemd dan in voorgaande kwartalen. Voor het eerste kwartaal van 2014 zijn de ondernemers minder pessimistisch gestemd. Zo zijn de ondernemers weer wat positiever over het economisch klimaat.

Monitor zakelijke diensten derde kwartaal 2013

In het derde kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee heeft de lichte omzetstijging van vorig kwartaal niet doorgezet. Het aantal vacatures in de branche was even laag als in het tweede kwartaal en het aantal faillissementen was opnieuw hoog. Uit de conjunctuurenquête blijkt echter dat de stemming onder de zakelijke dienstverleners in het derde kwartaal minder somber was dan eerder dit jaar. Ook voor het vierde kwartaal van 2013 zijn de ondernemers minder pessimistisch gestemd.

Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2013

In het tweede kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee heeft de omzetdaling van de voorgaande twee kwartalen niet doorgezet. Het aantal vacatures in de branche was historisch laag en het aantal faillissementen is verder toegenomen. De stemming onder de zakelijke dienstverleners was somber in het tweede kwartaal. Ook voor het derde kwartaal van 2013 zijn de ondernemers overwegend pessimistisch gestemd.

Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2013

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening minder omzet behaald dan een jaar eerder. De omzetdaling was minder groot dan vorig kwartaal. De stemming onder de zakelijke dienstverleners blijft somber. Dit kwartaal oordeelden meer ondernemers negatief over het economisch klimaat dan in voorgaande kwartalen. Ook over het tweede kwartaal van 2013 zijn de ondernemers pessimistisch gestemd. Alleen voor de omzet verwachten zij een positieve ontwikkeling.

Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2012

In het vierde kwartaal van 2012 heeft de zakelijke dienstverlening minder omzet behaald dan een jaar eerder. Hiermee was er na drie kwartalen van omzetgroei, in het vierde kwartaal van 2012 sprake van een omslag. De stemming onder de zakelijke dienstverleners is somber. Meer ondernemers oordeelden negatief over het economisch klimaat in het vierde kwartaal. Ook over het eerste kwartaal van 2013 zijn ze pessimistisch gestemd. Zo verwachten de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat en een afname van de omzet.

Monitor zakelijke diensten derde kwartaal 2012

De zakelijke dienstverlening behaalde in het derde kwartaal van 2012 meer omzet dan een jaar eerder. Voor het derde achtereenvolgende kwartaal nam de omzetgroei van de zakelijke dienstverleners toe. Toch was de stemming onder de zakelijke dienstverleners in het derde kwartaal van 2012 somber. Ook over het vierde kwartaal zijn zij pessimistisch gestemd. Zo verwachten ze een verdere verslechtering van het economisch klimaat en een krimp van hun personeelsbestand.

Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2012

De bedrijven in de Zakelijke dienstverlening hebben in het tweede kwartaal van 2012 meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee deden de zakelijke dienstverleners het ook beter dan in het eerste kwartaal van 2012 toen de omzetontwikkeling nagenoeg nihil was. De stemming onder de zakelijke dienstverleners is in het tweede kwartaal van 2012 verslechterd. Ze ervaarden een verslechtering van het economisch klimaat en ook voor het derde kwartaal zijn hun vooruitzichten somber. Zo verwachten de ondernemers gelijkblijvende omzet en prijzen en een afname van de werkgelegenheid.

Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2012

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het eerste kwartaal van 2012 opnieuw lager uitgekomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De daling is echter iets kleiner dan vorig kwartaal. Per saldo was de stemming onder de zakelijke dienstverleners over het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2012 ook minder negatief dan een kwartaal eerder. Een kleiner aantal ondernemers voorziet een negatieve ontwikkeling van het economisch klimaat. Verder verwachten zij dat de tarieven nauwelijks verder dalen en dat de krimp in de werkgelegenheid binnen de zakelijke dienstverlening minder groot zal zijn dan in de voorgaande kwartalen.

Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2011

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het vierde kwartaal van 2011 lager uitgevallen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afname was echter bescheiden. De omzetontwikkeling van de diverse branches binnen de zakelijke dienstverlening liep sterk uiteen.

Monitor zakelijke diensten derde kwartaal 2011

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het derde kwartaal hoger uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei is echter minder sterk dan in de voorgaande twee kwartalen. Ook liep de omzetontwikkeling van de diverse branches binnen de zakelijke dienstverlening sterk uiteen. De zakelijke dienstverleners ervaarden in het derde kwartaal van 2011, evenals een kwartaal eerder, een verslechtering van het economische klimaat. Desondanks is hun verwachting voor de omzet in het vierde kwartaal gunstig. Dit geldt echter niet voor de werkgelegenheid.

Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2011

De zakelijke dienstverlening behaalde ook in het tweede kwartaal van 2011 meer omzet dan een jaar eerder. Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal nam de omzetgroei van de zakelijke dienstverleners toe. De stemming onder de zakelijke dienstverleners laat in het tweede kwartaal van 2011 een wisselend beeld zien. Zeer positief gestemd over het economische klimaat waren de dienstverleners in de informatietechnologie en de uitzendbedrijven, zeer negatief gestemd de reclamebureaus. Voor het derde kwartaal versombert de kijk van de meerderheid van de ondernemers op de tarieven en de werkgelegenheid in hun branche. Per saldo denkt een meerderheid van hen dat de omzet juist zal groeien in het derde kwartaal.

Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2011

De bedrijven in de zakelijke dienstverlening lieten ook in het eerste kwartaal van 2011 een positieve omzetontwikkeling zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei was iets kleiner dan in het vorige kwartaal. De positieve stemming over het economische klimaat onder de ondernemers in de zakelijke diensten wijzigde in het eerste kwartaal van 2011 nauwelijks. Voor het tweede kwartaal van 2011 zijn de ondernemers van mening dat zij een groei van de omzet zullen realiseren. Verder voorzien zij een stijging van de tarieven en van de werkgelegenheid.

Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2010

In het vierde kwartaal van 2010 nam de omzet van de zakelijke dienstverlening licht toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De positieve stemming over het economische klimaat onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is in het vierde kwartaal van 2010 nauwelijks gewijzigd. Voor het eerste kwartaal van 2011 verwachten de ondernemers een stijging van de omzet en prijzen.

Monitor zakelijke diensten derde kwartaal 2010

Na vijf kwartalen van omzetkrimp, hebben de zakelijke dienstverleners in het derde kwartaal van 2010 iets meer omgezet in vergelijking met een jaar eerder. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn positief gestemd over het economische klimaat. Voor het vierde kwartaal van 2010 voorzien zij een omzetstijging. Verder verwachten zij een stijging van de prijzen en een groei van de werkgelegenheid.

Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2010

De zakelijke dienstverleners hebben in het tweede kwartaal van 2010 opnieuw minder omgezet in vergelijking met een jaar eerder. De daling was wel een stuk kleiner dan in het eerste kwartaal. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn positief gestemd over het economische klimaat.

Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2010

De bedrijven in de zakelijke dienstverlening hebben ook in het eerste kwartaal van 2010 een flinke omzetdaling behaald. De omzetkrimp lag op hetzelfde niveau als voorgaand kwartaal. De stemming onder de ondernemers over het economische klimaat is na bijna twee jaar weer licht positief. Zij verwachten voor het tweede kwartaal een omzetgroei te kunnen realiseren.

Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2009

De zakelijke dienstverleners hebben in het vierde kwartaal van 2009 opnieuw minder omgezet in vergelijking met een jaar eerder. De omzetdaling was ook weer groter dan voorgaand kwartaal. De stemming onder de ondernemers over het economische klimaat is minder negatief. Voor het eerste kwartaal wordt wel een verdere afname van het aantal personeelsleden voorzien.

Monitor zakelijke diensten derde kwartaal 2009

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het derde kwartaal opnieuw lager uitgekomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De daling is iets groter dan vorig kwartaal. De stemming onder de ondernemers over het economisch klimaat is wel iets minder negatief.

Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2009

Na een lange periode van groei hebben de zakelijke dienstverleners in het tweede kwartaal voor het eerst minder omgezet in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De verschillen in omzetontwikkeling tussen de diverse branches lopen sterk uit elkaar. In hun verwachtingen voor het derde kwartaal zijn de ondernemers pessimistischer geworden vergeleken met de voorgaande kwartalen.