Goederen- en vervoersbewegingen gemeente Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht en in samenwerking met een onderzoeksbureau zijn goederen- en vervoersbewegingen van en naar de provincie Utrecht in kaart gebracht voor de jaren 2019 tot en met 2021. De emissiezone in de gemeente Utrecht had daarbij speciale aandacht.

Het merendeel van het goederenvervoer vond plaats binnen de eigen regio. In 2021 werd in totaal 7,6 miljoen ton aan goederen geladen en 6,2 miljoen ton gelost in deze gemeente. 36 procent van alle geloste goederen kwam uit de provincie Utrecht inclusief de gemeente Utrecht en 37 procent van alle geladen goederen in de gemeente Utrecht ging naar de eigen provincie.

Vervoerd gewicht gelost in gemeente Utrecht naar COROP, 2021
CoropnaamBruto gewicht geladen (%)
Oost-Groningen0,1
Delfzijlenomgeving0,2
OverigGroningen0,5
Noord-Friesland0,7
Zuidwest-Friesland0,1
Zuidoost-Friesland0,6
Noord-Drenthe0,2
Zuidoost-Drenthe0,0
Zuidwest-Drenthe0,4
Noord-Overijssel1,6
Zuidwest-Overijssel0,3
Twente0,9
Veluwe3,2
Achterhoek0,7
Arnhem/Nijmegen1,0
Zuidwest-Gelderland4,4
Utrecht36,0
KopvanNoord-Holland0,5
Alkmaarenomgeving2,1
IJmond0,4
AgglomeratieHaarlem0,2
Zaanstreek3,2
Groot-Amsterdam5,1
HetGooienVechtstreek0,9
AgglomeratieLeidenenBollenstreek1,0
Agglomeratie's-Gravenhage0,7
DelftenWestland0,5
Oost-Zuid-Holland2,1
Groot-Rijnmond9,9
Zuidoost-Zuid-Holland1,6
Zeeuwsch-Vlaanderen0,2
OverigZeeland0,4
West-Noord-Brabant2,9
Midden-Noord-Brabant2,1
Noordoost-Noord-Brabant3,8
Zuidoost-Noord-Brabant1,7
Noord-Limburg0,8
Midden-Limburg0,6
Zuid-Limburg0,5
Flevoland3,5
Noot. Het vervoerd gewicht vanuit het buitenland (4%) wordt niet getoond.

De belangrijkste geleverde datasets bevatten zendingen en deelritten van en naar locaties binnen de provincie Utrecht. Hierbij zijn microdata gegevens geaggregeerd naar regionaal niveau. Bij de zendingen is o.a. het brutogewicht, de logistieke stroom en het aantal zendingen gespecificeerd. De dataset met deelritten bevat naast het brutogewicht ook weer de logistieke stroom, het aantal deelritten, de gemiddelde afstand per deelrit en de gemiddelde beladingsgraad. Beide datasets geven daarnaast informatie over de Euronorm en de brandstofsoort (beide in klassen). Tevens is een dataset opgesteld waarmee het aantal unieke voertuigen per logistiek segment dat in het betreffende jaar in de emissiezone is geweest, geschat kan worden.

Terug naar artikel