CBS Wereldcafé VI: Belemmeringen voor de handel in diensten

© ANP / Peter Hilz
Het thema van CBS Wereldcafé VI is “Drempels voor de handel in diensten”. Meer nog dan de handel in goederen heeft de handel in diensten de afgelopen jaren flink te lijden gehad. Naast recente belemmeringen die zijn ontstaan door de Covid-pandemie of wijzigingen in de Nederlandse belastingwetgeving, kunnen ook diverse non-tarifaire belemmeringen in de vorm van wettelijke beperkingen achter de grens een grote impact hebben op de handel in diensten (CBS Internationaliseringsmonitor 2022 Q2) .

Tijdens dit CBS Wereldcafé worden inzichten uit lopend onderzoek gepresenteerd over de invloed van deze beperkingen op de handel in diensten door zowel het CBS als de OESO:
Alexander Jaax is analist handelsbeleid bij de afdeling Handel in diensten van het directoraat Handel en Landbouw van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Dennis Cremers is datawetenschapper en projectleider globalisering bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en was een van de auteurs van de “Internationaliseringmonitor  2022 Q2 – Internationale handel in diensten”.

We sluiten het World Café af met een interactieve Q&A, gehost door Loe Franssen (CBS). Wij hopen u op 17 oktober te mogen begroeten!

Voor vragen, zoom-codes en aanmelding kunt u een e-mail sturen naar internationalisering@cbs.nl. Deel deze uitnodiging gerust met andere collega's en geïnteresseerden.