Wie zijn de flexwerkers?

Flexwerkers zijn, net als werknemers met een vaste arbeidsrelatie, iets vaker man dan vrouw. In vergelijking met vaste werknemers zijn ze jonger en lager opgeleid. Binnen de groep flexwerkers zijn echter grote verschillen tussen de zzp’er en de werknemer. Zo zijn werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets vaker vrouw (51 procent), terwijl zzp’ers beduidend vaker man zijn (61 procent).

Het zijn hoofdzakelijk de flexwerknemers die jong zijn (45 procent is tussen de 15 en 25 jaar); zzp’ers behoren juist vaker tot de oudere leeftijdsgroepen (59 procent is 45 jaar of ouder). Het onderwijsniveau van de flexwerknemer is gemiddeld vaker middelbaar of laag (respectievelijk 43 en 31 procent). Dit hangt echter ook samen met het gegeven dat het hier vaak om jongeren gaat die nog onderwijs volgen. Bijna acht van de tien flexwerknemers tussen de 15 en 25 jaar volgen onderwijs. De zzp’er is vaker hoogopgeleid (43 procent).

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar geslacht, 2017 (%)
 MannenVrouwen
Flexwerker52,947
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie48,651,4
Zzp'er6138,9
Werknemer met vaste arbeidsrelatie52,847,2

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar leeftijd, 2017 (%)
 15 tot 25 jaar25 tot 45 jaar45 tot 75 jaar
Flexwerker31,335,333,4
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie45,33519,7
Zzp'er5,435,858,8
Werknemer met vaste arbeidsrelatie6,844,448,8

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar hoogst behaalde onderwijsniveau, 2017 (%)
 LaagMiddelbaarHoogOnbekend
Flexwerker26,241,131,21,5
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie31,242,924,71,3
Zzp'er17,237,943,11,8
Werknemer met vaste arbeidsrelatie17,242,339,41,1

Flexwerkers werken gemiddeld minder uren per week dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Ook hier verschillen flexwerknemers van zzp’ers. Vooral bij de flexwerknemers ligt de gemiddelde arbeidsduur laag, met gemiddeld 23 uur per week. Bij zzp’ers is dit gemiddeld 35 uur. Ter vergelijking: werknemers met een vaste arbeidsrelatie werken gemiddeld 33 uur per week.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar gemiddelde arbeidsduur per week, 2017 (%)
 Minder dan 12 uur per week12 tot 20 uur per week20 tot 35 uur per week35 uur per week of meer (voltijd)
Flexwerker24,210,625,939,3
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie30,412,926,230,5
Zzp'er12,76,425,455,5
Werknemer met vaste arbeidsrelatie4,16,533,156,4

Flexwerkers blijven gemiddeld korter werken in een baan dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn de verschillen tussen flexwerknemers en zzp’ers groot. De gemiddelde werknemer met een flexibele arbeidsrelatie is ruim 2 jaar werkzaam in de huidige baan. Bij zzp’ers, die gemiddeld bijna 11 jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf, is dat beduidend langer. Voor vaste werknemers is de gemiddelde anciënniteit met ruim 12 jaar nog wat hoger.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar anciënniteit, 2017 (%)
 Korter dan 1 jaar1 tot 2 jaar2 tot 5 jaar5 tot 10 jaar10 tot 20 jaar20 jaar of langerLanger dan 1 jaar, exacte duur onbekend
Flexwerker3816,716,610,79,37,31,2
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie5320,715,65,32,71,60,8
Zzp'er10,39,218,420,521,517,81,9
Werknemer met vaste arbeidsrelatie6,26,816,721,227,420,41,3