Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?

De broeikasgasvoetafdruk per inwoner was in 2018 15,8 ton CO2-equivalenten. Dat is de uitstoot die door de Nederlandse consumptie wordt veroorzaakt. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten behoeve van producten die door Nederlanders worden aangeschaft, tellen hierin ook mee.

Onze broeikasgasvoetafdruk is ruim 1 ton (bijna 7% procent) hoger dan in 2016. In 2008 was de uitstoot van broeikasgassen per inwoner nog 19,9 ton. Tussen 2008 en 2016 is de broeikasgasvoetafdruk per inwoner met meer dan een kwart gedaald.

De uitstoot per inwoner door de Nederlandse economie, onder andere emissies van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van goederen en diensten in Nederland, daalt na 2015.

Nederlanders kopen echter ook producten en diensten in het buitenland. Bij de productie daarvan komen broeikasgassen vrij en deze kunnen worden toegerekend aan de Nederlandse consumptie. Deze uitstoot neemt na 2016 (relatief sterk) toe. De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van producten en diensten die naar het buitenland gaan, worden toegerekend aan buitenlandse consumenten.

In de periode 2008–2018 is het saldo van deze emissies – invoer min uitvoer – positief. Dit houdt in dat er meer broeikasgassen worden uitgestoten in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse bestedingen dan andersom. Het emissiesaldo daalde tussen 2008 en 2016 van 5,5 ton tot ruim 1,2 ton CO2-equivalenten per inwoner. Door het aantrekken van de Nederlandse economie is dit saldo sinds 2016 weer gegroeid tot 2,8 ton per inwoner in 2018. Hiermee is de broeikasgasvoetafdruk in 2018 iets gegroeid ten opzichte van 2016 en ongeveer gelijk aan die van 2014.

Broeikasgasvoetafdruk per inwoner
JaarEmissies Nederlandse economie (Ton CO2-equivalent )Saldo emissies invoer - uitvoer (Ton CO2-equivalent )
200814,365,54
2009
201014,593,5
2011
201213,533,73
2013
201413,122,65
201513,531,95
201613,51,24
2017*13,311,74
2018**12,972,78