Broeikasgasvoetafdruk

Met behulp van de broeikasgasvoetafdruk wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de gevolgen die de bestedingen van Nederlanders hebben op de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, ongeacht of de productie van goederen en diensten plaatsvindt in Nederland of in het buitenland. De broeikasgasvoetafdruk wordt berekend exclusief de F-gassen.

In de huidige tijd van globalisering zijn productieketens steeds minder gebonden aan landsgrenzen. Productieprocessen worden verplaatst naar landen met de meest gunstige omstandigheden, zoals lagere loonkosten of de beschikbaarheid van grondstoffen. Als gevolg daarvan wordt ook de uitstoot van broeikasgassen verplaatst. Als de Nederlandse industrie verplaatst naar het buitenland dan daalt de uitstoot door de Nederlandse economie, maar de totale wereldwijde uitstoot daalt niet. De verplaatsing van industrieën beïnvloed de Nederlandse consumptie niet, dus de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de Nederlandse bestedingen veranderd niet. Voor het klimaat maakt het niet uit of de kleding die wij kopen in Nederland of in het buitenland is gemaakt.

Terug naar artikel