Definitie graaddagen

Het aantal graaddagen is een maat voor hoeveel er in een jaar verwarmd moet worden. In de berekeningen is de stookgrens vastgesteld op 18 graden Celsius. Is de temperatuur bijvoorbeeld 10 graden, dan worden er 18–10=8 graaddagen geteld. Vriest het bijvoorbeeld 4 graden, dan worden er 18–(–4)=22 graaddagen geteld. Is het daarentegen buiten 20 graden, dan hoeft er niet gestookt te worden en worden er geen graaddagen geteld. Het aantal graaddagen in de grafiek is het jaartotaal van het aantal graaddagen.
Terug naar artikel