Broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie

De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie beschrijven de emissies die worden veroorzaakt door Nederlandse economische activiteiten en worden bepaald volgens de afbakening van de nationale rekeningen, zodat ze direct consistent zijn met macro-economisch gegevens zoals het bruto binnenlands product. Deze cijfers worden berekend volgens de richtlijnen van het System of Environmental Economic Accounts (SEEA), de zogenoemde milieurekeningen. De broeikasgasemissies door de Nederlandse economie wijken af van de nationale broeikasgasemissies berekend volgens de IPCC-richtlijnen.
Terug naar artikel