© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Wie werken er in de sector zorg en welzijn?

Vanaf 2016 zijn er meer dan 1,20 miljoen mensen werkzaam met een hoofdbaan in de sector zorg en welzijn. Exclusief kinderopvang zijn dit ruim 1,12 miljoen mensen. Sindsdien zijn deze aantallen toegenomen.

Banen in de bedrijfstak zorg en welzijn (x 1 000)
Jaar KwartaalBanen
20161e kwartaal1266,4
2e kwartaal1274,8
3e kwartaal1292,2
4e kwartaal1289,9
20171e kwartaal1296,5
2e kwartaal1298,2
3e kwartaal1318,9
4e kwartaal1319,8
20181e kwartaal1326,5
2e kwartaal1333,1
3e kwartaal1353,6

Bron: AZW-StatLine – Werkgelegenheid in de zorg en welzijn; baankenmerken

Een ruime meerderheid van deze werknemers is vrouw. In de Geestelijke gezondheidszorg en het Sociaal werk zijn in verhouding tot de andere branches binnen zorg en welzijn wel de minste vrouwen werkzaam, maar dit blijft meer dan 70 procent. Voor de gehele Nederlandse arbeidsmarkt is de man-vrouwverdeling van werknemers gelijker verdeeld (bijna 50 procent vrouw).

Binnen de sector zorg en welzijn is de Verpleging, verzorging en thuiszorg verreweg de grootste branche, gevolgd door de samentelling van de branches Universitair medische centra en Ziekenhuizen en Overige medisch specialistische zorg. De jeugdzorg is de branche met het kleinste aantal werknemers.

Werknemers in bedrijfstak zorg en welzijn, 2017 (x 1 000)
 Werknemers
Verpleging, verzorging
en thuiszorg
360
Ziekenhuizen en overige
medische specialistische zorg
214
Gehandicaptenzorg152
Overige zorg
en welzijn
105
Geestelijke gezondheidszorg79
Kinderopvang
(incl. peuterspeelzaalwerk)
72
Universitair
medische centra
71
Sociaal werk48
Huisartsen en
gezondheidscentra
32
Jeugdzorg29

Bron: AZW-StatLine – Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

De werknemers in deze sector zijn gemiddeld net wat ouder dan in de rest van de Nederlandse arbeidsmarkt. In de kinderopvang werken naar verhouding meer jongeren. In de verpleging, verzorging en thuiszorg werken juist relatief veel ouderen.

Het AZW-programma kent 28 arbeidsmarktregio’s. De regio Rijnmond telt de meeste werkenden in de sector zorg en welzijn, gevolgd door Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. De grootste regio Rijnmond heeft vijf keer zo veel werknemers dan de kleinste regio (Gooi en Vechtstreek).

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn, 3e kwartaal 2018 (x 1 000)
RegioWerknemers
Rijnmond 81,2
Haaglanden en Nieuwe
Waterweg Noord
79,3
Utrecht en omgeving 77,8
Rijnstreek 66,7
Groningen 54,6
Zuidoost-Brabant 52,9
Friesland 52,5
Stedendriehoek
& Noord-Veluwe
51,3
Twente 51,0
Amstelland, Kennemerland
en Meerl.
49,8
Zuid-West Gelderland 49,4
Amsterdam 49,1
West-Brabant 48,4
Midden-Gelderland 48,1
Zuid-Limburg 46,7
Noord-Holland Noord 46,3
Noordoost-Brabant 45,2
Drenthe 43,0
Noord- en Midden-Limburg 39,5
Regio Zwolle 37,1
Midden-Brabant 32,5
Zuid-Holland Zuid 31,2
Flevoland 28,9
Zeeland 28,4
Amersfoort en omgeving 25,7
Achterhoek 25,6
Zaanstreek en Waterland 23,7
Gooi- en Vechtstreek 17,0

Bron: AZW-StatLine – Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio