© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Wie werken er in de sector zorg en welzijn?

Rond 2012 werkten er bijna 1,37 miljoen mensen met een hoofdbaan in de sector zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Tussen 2013 en 2016 zijn die aantallen gedaald tot 1,28 miljoen. Sindsdien zijn deze aantallen weer toegenomen, maar het aantal is in 2018 met 1,36 banen nog niet zo hoog als zes jaar geleden.

Banen in de bedrijfstak zorg en welzijn (x 1 000)
JaarPeriodenBanen
20101e kwartaal1291,2
2e kwartaal1307,6
3e kwartaal1314,6
4e kwartaal1327,0
20111e kwartaal1337,0
2e kwartaal1348,0
3e kwartaal1349,3
4e kwartaal1361,2
20121e kwartaal1358,1
2e kwartaal1362,8
3e kwartaal1359,7
4e kwartaal1367,4
20131e kwartaal1360,8
2e kwartaal1356,2
3e kwartaal1339,8
4e kwartaal1341,5
20141e kwartaal1325,0
2e kwartaal1321,1
3e kwartaal1308,5
4e kwartaal1312,2
20151e kwartaal1298,7
2e kwartaal1294,6
3e kwartaal1285,2
4e kwartaal1293,3
20161e kwartaal1279,7
2e kwartaal1282,9
3e kwartaal1280,8
4e kwartaal1299,7
20171e kwartaal1299,9
2e kwartaal1308,4
3e kwartaal1306,5
4e kwartaal1329,6
20181e kwartaal1328,1
2e kwartaal1341,6
3e kwartaal1341,2
4e kwartaal1364,4

Bron: AZW-StatLine – Werkgelegenheid in de zorg en welzijn; baankenmerken

Een ruime meerderheid van deze werknemers is vrouw. In de Geestelijke gezondheidszorg en het Sociaal werk zijn in verhouding tot de andere branches binnen zorg en welzijn wel de minste vrouwen werkzaam, maar dit blijft meer dan 70 procent. Voor de gehele Nederlandse arbeidsmarkt is de man-vrouwverdeling van werknemers gelijker verdeeld (bijna 50 procent vrouw).

Binnen de sector zorg en welzijn is de Verpleging, verzorging en thuiszorg verreweg de grootste branche, gevolgd door de samentelling van de branches Universitair medische centra en Ziekenhuizen en Overige medisch specialistische zorg. De jeugdzorg is de branche met het kleinste aantal werknemers.

Werknemers in bedrijfstak zorg en welzijn, 2018* (x 1 000)
 Werknemers
Verpleging, verzorging
en thuiszorg
351
Ziekenhuizen en overige
medische specialistische zorg
216
Gehandicaptenzorg146
Overige zorg
en welzijn
105
Kinderopvang
(incl. peuterspeelzaalwerk)
81
Geestelijke gezondheidszorg79
Universitair
medische centra
69
Sociaal werk53
Huisartsen en
gezondheidscentra
34
Jeugdzorg32
*voorlopige cijfers

Bron: AZW-StatLine – Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

De werknemers in deze sector zijn gemiddeld net wat ouder dan in de rest van de Nederlandse arbeidsmarkt. In de kinderopvang werken naar verhouding meer jongeren. In de verpleging, verzorging en thuiszorg werken juist relatief veel ouderen.

Het AZW-programma kent 28 arbeidsmarktregio’s. De regio Rijnmond telt de meeste werkenden in de sector zorg en welzijn, gevolgd door Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. De grootste regio Rijnmond heeft vijf keer zo veel werknemers dan de kleinste regio (Gooi en Vechtstreek).

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn, 4e kwartaal 2018 (x 1 000)
RegioWerknemers
Rijnmond82,0
Haaglanden en
Nieuwe Waterweg Noord
79,8
Utrecht en omgeving78,2
Rijnstreek67,0
Groningen54,7
Zuidoost-Brabant53,1
Friesland52,5
Stedendriehoek
& Noord-Veluwe
51,2
Twente50,8
Amstelland, Kennemerland
en Meerlanden
50,0
Zuid-West Gelderland49,4
Amsterdam49,2
West-Brabant48,6
Midden-Gelderland48,2
Zuid-Limburg46,7
Noord-Holland Noord46,6
Noordoost-Brabant45,5
Drenthe43,0
Noord- en
Midden-Limburg
39,5
Regio Zwolle37,0
Midden-Brabant32,6
Zuid-Holland Zuid31,3
Flevoland28,8
Zeeland28,6
Amersfoort en omgeving25,8
Achterhoek25,6
Zaanstreek en Waterland23,8
Gooi- en Vechtstreek17,0

Bron: AZW-StatLine – Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio