© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Wie werken er in de sector zorg en welzijn?

Rond 2012 werkten er bijna 1,37 miljoen mensen met een hoofdbaan in de sector zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Tussen 2013 en 2016 zijn die aantallen gedaald tot 1,28 miljoen. Sindsdien zijn deze aantallen weer toegenomen, maar het aantal is in 2018 met 1,36 banen nog niet zo hoog als zes jaar geleden.

Banen in de bedrijfstak zorg en welzijn
JaarPeriodenBanen (x 1 000)
20101e kwartaal1291,2
20102e kwartaal1307,6
20103e kwartaal1314,6
20104e kwartaal1327,0
20111e kwartaal1337,0
20112e kwartaal1348,0
20113e kwartaal1349,3
20114e kwartaal1361,2
20121e kwartaal1358,1
20122e kwartaal1362,8
20123e kwartaal1359,7
20124e kwartaal1367,4
20131e kwartaal1360,8
20132e kwartaal1356,2
20133e kwartaal1339,8
20134e kwartaal1341,5
20141e kwartaal1325,0
20142e kwartaal1321,1
20143e kwartaal1308,5
20144e kwartaal1312,2
20151e kwartaal1298,7
20152e kwartaal1294,6
20153e kwartaal1285,2
20154e kwartaal1293,3
20161e kwartaal1279,7
20162e kwartaal1282,9
20163e kwartaal1280,8
20164e kwartaal1299,7
20171e kwartaal1299,9
20172e kwartaal1308,4
20173e kwartaal1306,5
20174e kwartaal1329,6
20181e kwartaal1328,1
20182e kwartaal1341,6
20183e kwartaal1341,2
20184e kwartaal1364,4

Bron: AZW-StatLine – Werkgelegenheid in de zorg en welzijn; baankenmerken

Een ruime meerderheid van deze werknemers is vrouw. In de Geestelijke gezondheidszorg en het Sociaal werk zijn in verhouding tot de andere branches binnen zorg en welzijn wel de minste vrouwen werkzaam, maar dit blijft meer dan 70 procent. Voor de gehele Nederlandse arbeidsmarkt is de man-vrouwverdeling van werknemers gelijker verdeeld (bijna 50 procent vrouw).

Binnen de sector zorg en welzijn is de Verpleging, verzorging en thuiszorg verreweg de grootste branche, gevolgd door de samentelling van de branches Universitair medische centra en Ziekenhuizen en Overige medisch specialistische zorg. De jeugdzorg is de branche met het kleinste aantal werknemers.

Werknemers in bedrijfstak zorg en welzijn, 2018*
 Werknemers (x 1 000)
Verpleging, verzorging
en thuiszorg
351
Ziekenhuizen en overige
medische specialistische zorg
216
Gehandicaptenzorg146
Overige zorg
en welzijn
105
Kinderopvang
(incl. peuterspeelzaalwerk)
81
Geestelijke gezondheidszorg79
Universitair
medische centra
69
Sociaal werk53
Huisartsen en
gezondheidscentra
34
Jeugdzorg32
*voorlopige cijfers

Bron: AZW-StatLine – Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

De werknemers in deze sector zijn gemiddeld net wat ouder dan in de rest van de Nederlandse arbeidsmarkt. In de kinderopvang werken naar verhouding meer jongeren. In de verpleging, verzorging en thuiszorg werken juist relatief veel ouderen.

Het AZW-programma kent 28 arbeidsmarktregio’s. De regio Rijnmond telt de meeste werkenden in de sector zorg en welzijn, gevolgd door Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. De grootste regio Rijnmond heeft vijf keer zo veel werknemers dan de kleinste regio (Gooi en Vechtstreek).

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn, 4e kwartaal 2018
RegioWerknemers (x 1 000)
Rijnmond82,0
Haaglanden en
Nieuwe Waterweg Noord
79,8
Utrecht en omgeving78,2
Rijnstreek67,0
Groningen54,7
Zuidoost-Brabant53,1
Friesland52,5
Stedendriehoek
& Noord-Veluwe
51,2
Twente50,8
Amstelland, Kennemerland
en Meerlanden
50,0
Zuid-West Gelderland49,4
Amsterdam49,2
West-Brabant48,6
Midden-Gelderland48,2
Zuid-Limburg46,7
Noord-Holland Noord46,6
Noordoost-Brabant45,5
Drenthe43,0
Noord- en
Midden-Limburg
39,5
Regio Zwolle37,0
Midden-Brabant32,6
Zuid-Holland Zuid31,3
Flevoland28,8
Zeeland28,6
Amersfoort en omgeving25,8
Achterhoek25,6
Zaanstreek en Waterland23,8
Gooi- en Vechtstreek17,0

Bron: AZW-StatLine – Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio