XBRL-taxonomie provincies 2015

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van 2015 door provincies kan hier worden gedownload. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2014. Aangepast is de indeling van balansposten naar aanleiding van de invoering van het schatkistbankieren. Deze taxonomie kunt u gebruiken voor de rapportages aan het CBS van de begroting, de kwartalen en het jaar.