XBRL-taxonomie provincies 2014

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van 2014 door provincies kan hier worden gedownload. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2013. Toegevoegd is een deel met betrekking tot het schatkistbankieren. Deze taxonomie kunt u gebruiken voor de rapportages aan het CBS van de begroting, de kwartalen en het jaar.