Iv3-rapportage provincies kwartaal (periodes:2015-1 t/m 2015-4)

In het model geplaatst op 24 maart jl. zat een fout in de berekening van het eindoordeel op tabblad ‘Eindoordeel’. In deze versie is dit hersteld. Ten opzichte van het model voor 2014 is de indeling van balansposten gewijzigd. Dit naar aanleiding van de invoering van het schatkistbankieren; zie tabblad ‘3. Toelichting’ voor meer informatie. Gebruikt u Office 2010 of hoger, dan kunt u dit bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. Provincies die in XBRL aanleveren moeten de ‘XBRL-taxonomie provincies 2015’ gebruiken.