Iv3-rapportage begroting provincies, periode: 2016-0

In het Iv3-model voor begrotingen 2016 zijn de indelingen van de functies en de balansposten gewijzigd ten opzichte van het model voor 2015. Een overzicht van alle wijzigingen staat op tabblad “3.Toelichting” onder de kop “Wijzigingen model 2016”. NB invulling van balansmutaties en -standen is voor begrotingen niet verplicht. Gebruikt u in de verwerking Office 2010 of hoger, dan kunt u dit XLS-bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. De begrotingsgegevens moeten vóór 15 november 2015 door het CBS zijn ontvangen. Nb. de taxonomie 2015 is niet geschikt voor de aanleveringen van 2016; vooralsnog stelt het CBS echter voor 2016 geen aangepaste taxonomie beschikbaar.