Iv3-rapportage begroting provincies, periode: 2015-0

In dit Iv3-model voor begrotingen 2015 is de indeling van functies en categorieën ongewijzigd ten opzichte van het model 2014. Wel is de indeling van de balansposten gewijzigd. Invulling van balansmutaties en -standen is echter niet verplicht voor begrotingen. Gebruikt u in de verwerking Office 2010 of hoger, dan kunt u dit XLS-bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. De begrotingsgegevens moeten vóór 15 november 2014 door het CBS zijn ontvangen. Nb. als u wilt aanleveren in XBRL, dan moet u de XBRL-taxonomie 2015 gebruiken. Deze kunt u binnenkort hier downloaden.