Iv3-model provincies 2024

Het Iv3-model 2024 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2024.

Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Het model Iv3 2024 is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het model 2023. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn alleen enkele aanpassingen gedaan in de grijs-witverdeling van de cellen in de matrices.