Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ

De tekst van deze regeling die met ingang van 1 januari 1995 in werking is getreden.