Overgang op de BAG (brief aan afnemers)

Voor de samenstelling van de vastgoedstatistieken is het CBS per 1 januari 2012 overgestapt op gegevensverzameling via de Landelijke
Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. In deze notitie wordt u daarover geïnformeerd, in de bijlage staat wat er voor u verandert.