Aanleveringsbrief gemeenten elektronische aanlevering w011

Brief aan gemeenten over het elektronisch aanleveren van de statistiek verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen (W011).