Knappe koppen buigen zich over pittige wiskundeopgaven tijdens Olympiade

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Deelnemers aan de Wiskunde Olympiade voor Bedrijven 2023 buigen zich over de opdrachten
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Op vrijdag 27 januari 2023 vond de elfde Wiskunde Olympiade voor Bedrijven plaats. Dat is een vriendschappelijke wedstrijd voor beroepswiskundigen uit het bedrijfsleven en de overheid. Deze keer waren er meer dan 60 deelnemers van 22 bedrijven. Ook het CBS was van de partij met een team. Daarnaast namen onder andere ABN AMRO, de Rabobank, Optiver, ORTEC en DUO deel. De deelnemers van Optiver en ABN AMRO gingen er deze keer met de prijzen van door.

Wiskunde promoten

Sinds 2012 vindt jaarlijks de Wiskunde Olympiade voor Bedrijven plaats. Het CBS is sinds dat jaar sponsor van de Olympiade en vaardigt elk jaar een of meerdere teams af. De sponsoring door het CBS is eenvoudig te verklaren: wiskunde is namelijk de basis van wat het CBS doet. Zonder wiskunde geen statistiek. Alle delen van het statistische proces – bijvoorbeeld steekproeftrekking, dataverzameling, analyse, statistische beveiliging, privacy, etc. – zijn gebaseerd op wiskunde. Een groot deel van het personeel dat bij het CBS werkt heeft dan ook een wiskundeachtergrond. De Wiskunde Olympiade is een mooie gelegenheid om het vak te promoten.

Uitdagende opdrachten

In de afgelopen jaren – met uitzondering van de coronaperiode  deed het CBS zelf altijd mee aan de Olympiade. Regelmatig wonnen CBS-collega’s mooie prijzen. Dit jaar was het CBS vertegenwoordigd door Ingmar Scholte en Fabio Bertelink. Scholte werkt sinds 1 juni 2022 als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Nationale Rekeningen van het CBS. Daar doet hij economisch onderzoek. Hij studeerde technische wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Ik kende het evenement al een beetje en het leek me leuk om met collega’s mee te doen. Vooraf heb ik wel geoefend door een paar opgaven van voorgaande jaren te maken. De opdrachten uit de eerste ronde vond ik heel uitdagend: er zaten een paar hele mooie tussen. De uitsmijter, een laatste pittige opgave, was goed te doen.’ Scholte kijkt met tevredenheid terug op het evenement en zijn score.

Ingmar Scholte (links) en Fabio Bertelink deden namens het CBS mee aan de Wiskunde Olympiade voor Bedrijven 2023
© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Ingmar Scholte (links) en Fabio Bertelink vertegenwoordigden het CBS tijdens de Wiskunde Olympiade voor Bedrijven 2023

Econometrie

Fabio Bertelink werkt sinds 1 september 2021 bij het CBS. Ook hij is wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Nationale Rekeningen. Hier houdt hij zich bezig met het ramen van de economische groei van Nederland. Bertelink heeft econometrie gestudeerd aan de VU in Amsterdam. ‘Vanwege mijn studieachtergrond ben ik geïnteresseerd in data science, big data en programmeren. Naast mijn reguliere werk probeer ik projecten op te pakken die raakvlakken hebben met mijn genoemde interesses. Wiskunde vind ik een leuk vak en meedoen aan de Olympiade leek me interessant. Ik heb me voorbereid door opgaven van de afgelopen jaren te maken. De opgaven die we tijdens de Olympiade van 27 januari jl. moesten maken vond ik iets moeilijker dan die van de voorgaande jaren, en de tijdsdruk helpt dan ook niet mee.’ Ook Bertelink vond het de moeite waard om mee te doen, al had hij op een hogere score gehoopt.

Olympiade voor scholieren

Niet alleen bedrijven doen mee aan de Wiskunde Olympiade. In eerste instantie is de Olympiade vooral bedoeld voor scholieren van de havo en het vwo. De opgaven testen creativiteit en wiskundig inzicht. Er zijn drie rondes. De beste 130 leerlingen gaan naar de finale. Verschillende universiteiten bieden hen ook een training aan van vier middagen in mei en juni 2023. Uit de winnaars worden uiteindelijk de teams geselecteerd die Nederland vertegenwoordigen bij drie internationale wiskundewedstrijden. Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs: ‘Stel je bent docent wiskunde op een middelbare school en je hebt leerlingen die het vak wiskunde heel leuk vinden en wat extra uitdaging kunnen gebruiken om het beste uit zichzelf te halen. Dan kunnen de nationale Wiskunde Olympiades uitkomst bieden. Tijdens deze wedstrijden meten de leerlingen zich met leeftijdsgenoten uit de rest van ons land. Ze kunnen bètakennis opdoen, een medaille in de wacht slepen en nieuwe vriendschappen sluiten. Genoeg redenen om leerlingen mee te laten doen!’