CBS Academy wint Leerorganisatie Award 2021

/ Auteur: Melanie van Spronsen-Valize
CBS-medewerkers volgen een training van de CBS Academy
© CBS / Nikki van Toorn
In een wereld waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het voor organisaties en hun personeel belangrijk mee te groeien. Om hierbij te faciliteren richtte het CBS drie jaar geleden de CBS Academy op. In korte tijd werd er een instituut neergezet dat niet meer weg te denken is uit de organisatie. Dit bleef ook buiten het CBS niet onopgemerkt. In december vorig jaar werd de CBS Academy uitgeroepen tot winnaar van de Develhub Leerorganisatie Award 2021.

Pioniersfase

Marion Verburgh, toenmalig directeur Human Resources (HR) en nu directeur organisatieontwikkeling, stond aan de wieg van de CBS Academy. Zij trok Jildou Nicolaï aan als manager van de CBS Academy met als taak dit nieuwe organisatieonderdeel uit te bouwen. Verburgh koos er bewust voor te starten met een leerorganisatie. ‘Je kunt geen organisatie verder ontwikkelen als je de mensen daarin niet meeneemt. Medewerkers moeten de gelegenheid krijgen te groeien.’ In die pioniersfase werd de Academy door Nicolaï met een klein team neergezet. ‘In het afgelopen jaar is de professionaliteit verder toegenomen.’

Belangrijke stappen

Naast het neerzetten van de HR-strategie waarin de ontwikkeling van medewerkers een belangrijke plaats kreeg, is er een interne klankbordgroep opgericht. De leden van deze klankbordgroep komen uit verschillende divisies van het CBS. ‘Met hen sparren we over nieuwe programma’s en initiatieven, of ontvangen we vragen die binnen hun divisie leven. Daarmee gaan wij aan de slag. Er ontstaat zo een mooie wisselwerking’, geeft Nicolaï aan. Zij heeft ook regelmatig overleg met de divisiedirecteuren, met name over de strategische leerdoelstellingen en waar de focus op moet liggen. ‘Dit inventariseren we en op basis daarvan ontwikkelen wij de programma’s.’ Doordat de CBS Academy vanaf nul is opgezet, was een frisse start mogelijk. ‘Door de kennis en kunde van iedereen goed in te zetten konden we snel stappen maken. We hebben in het afgelopen jaar heel veel gerealiseerd. Daarbij is het team en de goede onderlinge samenwerking allesbepalend geweest.’

Jildou Nikolai (links) en Marion Verburgh zijn nauw betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van de CBS Academy
© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Jildou Nicolaï (links) en Marion Verburgh zijn nauw betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van de CBS Academy

Lerende organisatie

Dat de CBS Academy zijn plaats veroverd heeft binnen de organisatie staat buiten kijf. Maar waarom is de Academy zo belangrijk voor de CBS’ers? ‘De jonge generatie kiest niet meer voor een leven lang dezelfde baan. Daarom willen zij zich blijven ontwikkelen’, verklaart Verburgh. ‘Daarnaast is ons vakgebied aan grote veranderingen onderhevig. Data Science speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Niet alleen binnen de overheid, maar in de gehele maatschappij. En vergeet de digitale ontwikkelingen niet. Om in deze moeilijke markt mensen aan te trekken en te behouden, wil je ze uitdagen en door laten groeien.’ ‘Je leert het meeste buiten je comfortzone’, gaat Nicolaï verder. ‘Daarom is het belangrijk medewerkers voortdurend uit te dagen en met hen in gesprek te blijven over hun ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat ze fris blijven in hun functie en plezier houden in het werk’.

Diversiteit qua personeel

Binnen het CBS is sprake van een grote diversiteit aan personeel. Ook wordt flink ingezet op verjonging: zo heeft het CBS afgelopen jaar 200 nieuwe medewerkers aangetrokken. De CBS Academy heeft als taak hen en de andere medewerkers te faciliteren. ‘Het is belangrijk de verschillende doelgroepen met elkaar verbonden te houden en te zorgen dat ook de jongste generatie goed op zijn plek terecht komt. De sleutel zit hem in het voeren van een goed gesprek over hun ontwikkeling. Daarom zijn we binnen het project continu leren begonnen met het organiseren van workshops voor medewerkers en managers over ‘Hoe voer je een goed gesprek?’ en ‘Hoe voer je een gesprek dat motiveert?’ Daarin zit voor de organisatie een grote uitdaging. In dat gesprek mag het soms best een beetje schuren en mogen we elkaar uitdagen, maar wel met respect voor elkaar’, aldus Nicolaï.

Develhub Award

In december 2021 werd de CBS Academy verrast met de nominatie voor de Develhub Leerorganisatie Award. Het was Verburgh die Nicolaï nomineerde hiervoor. Nicolaï: ‘Ik gun het iedereen om zo’n papiertje op de deurmat te krijgen met daarop de mededeling dat je bent genomineerd, want dat doet veel met je.’ Develhub is een beroepsorganisatie voor mensen die zich bezighouden met leren en ontwikkelen binnen bedrijven en zij reiken jaarlijks drie awards uit. Nicolaï kwam als winnaar uit de bus in de categorie ‘Leerorganisatie’ en ontving een mooi juryrapport. Daarin werd het uit het niets opzetten van een Academy in drie jaar tijd enorm geprezen. Grote waardering was er ook voor de ontwikkeling van het leerportaal en het feit dat alles geëvalueerd wordt op inhoud, presentatie, impact en toepassing.