Dossier asiel, migratie en integratie vernieuwd

/ Auteur: Masja de Ree
Migrantengerzin bij AZC
© Hollandse Hoogte / Michel Utrecht
Het nieuwe dossier asiel, migratie en integratie brengt alle cijfers over deze thema’s op een toegankelijke manier samen. Geïnteresseerd publiek én beleidsmakers kunnen daar hun voordeel meedoen. Sinds deze week is het vernieuwde dossier online te raadplegen.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is opdrachtgever van het dossier asiel, migratie en integratie. Zij willen de kengetallen, die het CBS al jaren voor onder andere dit ministerie samenstelt, graag toegankelijker en visueel aantrekkelijker gepresenteerd hebben. CBS’er Dion Dieleman: ‘Wij hebben de gelegenheid aangegrepen om de informatie op de website actueler te maken. In de oude opzet was het lastig en veel werk om de cijfers up-to-date te houden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere aanpak.’

Open data-applicatie

Het dossier asiel, migratie en integratie bestaat uit veel onderwerpen: van aantallen immigranten per maand tot cijfers over de arbeidsmarkt, onderwijs en criminaliteit. Hans Westerbeek van de afdeling Communicatie en Nieuws van het CBS: ‘Veel van de cijfers die we gebruiken voor het dossier worden maandelijks gepubliceerd op StatLine. We gebruiken nu open data van het CBS om deze cijfers automatisch te vernieuwen in het dossier asiel, migratie en integratie.’ Het CBS stelt alle data van StatLine als open data beschikbaar, zodat bedrijven en organisaties daar zelf onderzoek mee kunnen doen of applicaties bouwen.

‘Er zijn een paar kengetallen die snel kunnen veranderen en waarover we actuele informatie nodig hebben’

Eenduidige informatie

Bijzonder aan de nieuwe aanpak is dat niet alleen de cijfers automatisch ververst worden, maar ook de korte teksten die de cijfers toelichten. Westerbeek: ‘We kunnen bijvoorbeeld automatisch een top 3 van landen van herkomst laten samenstellen en een blok tekst over de toe- of afname van het aantal asielzoekers.’ Dieleman: ‘Die toelichting vinden we belangrijk. De cijfers over migratie staan in de belangstelling en kunnen ook gevoelig liggen. Hoe duidelijker we ze presenteren en hoe meer informatie we geven, hoe minder kans er is dat mensen op basis van de cijfers verkeerde conclusies trekken.’
Het genereren van goede bijpassende teksten blijft echter wel een uitdaging.

Vraaggericht en visueel aantrekkelijk

De website is laagdrempeliger geworden doordat de informatie is toegespitst op de vragen die mensen regelmatig via zoekmachines of de persdienst van het CBS stellen: de inhoud is dus vraaggericht. Bovendien zijn veel mooie nieuwe grafieken toegevoegd. Westerbeek: ‘Het dossier asiel, migratie en integratie brengt ontzettend veel informatie laagdrempelig bij elkaar en is daarom geschikt voor een breed publiek.’

Beleidsdoelen halen

Arjen Verweij is onderzoekscoördinator bij het directoraat Samenleving en Integratie van het ministerie van SZW. ‘Het doel van het integratiebeleid is dat er op termijn geen verschillen bestaan tussen groepen: het moet niet uitmaken waar je wieg of die van je ouders heeft gestaan. Om dat voor elkaar te krijgen, monitoren we al jaren de verschillen tussen autochtone inwoners en mensen met een migratie-achtergrond. Het CBS vormt daarbij de hoeksteen van onze informatievoorziening.’ Iedere twee jaar publiceert het CBS een rapport over integratie. Verweij: ‘Maar er zijn een paar kengetallen die snel kunnen veranderen en waarover we actuele informatie nodig hebben. Die maatwerkcijfers zijn nu geordend samengebracht in het nieuwe dossier. De samenhang, de toegankelijkheid en de links naar verdiepende informatie zijn een grote stap vooruit.’

Mooi voorbeeld

De samenwerking met het CBS verloopt prettig, zegt Verweij. ‘In de afgelopen jaren is het CBS opener geworden en meer gericht op samenwerking. Daar ben ik heel enthousiast over en dit dossier is daar een mooi voorbeeld van. Of er nog iets beter kan? Bij de kengetallen opleiding en schoolkeuze wordt nog geen ontwikkeling getoond. Dat is nog een wens: om het beleid te evalueren is het vooral belangrijk om te zien hoe de cijfers zich ontwikkelen.’ Dieleman heeft al beloofd daarnaar te kijken. ‘Het dossier blijft in beweging. Naast het feit dat de informatie veel actueler is, maakt de nieuwe aanpak het namelijk ook gemakkelijker om nieuwe thema’s toe te voegen. De thematiek is al verbreed doordat het dossier asiel aan het dossier migratie en integratie is toegevoegd.’