Montaigne lyceum wint ConjunctuurBekerStrijd

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
De 6 vwo-klas van het Montaigne lyceum in Den Haag won op 17 april jl. de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS. Van de 110 klassen uit Nederland die meededen, voorspelden zij het beste de economische ontwikkelingen van 2018 aan de hand van 10 indicatoren, zoals werkloosheid, economische groei en inflatie.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/17ed5741456b4f97942546606c59a5cc]

Praktische opdracht

Om het gebruik van statistiek in het voortgezet onderwijs te bevorderen, heeft het CBS de ConjunctuurBekerStrijd in het leven geroepen. Dat is een wedstrijd waarbij leerlingen van de bovenbouw havo en vwo met economie in hun profiel de ontwikkeling van de Nederlandse economie voorspellen. Dit doen zij onder leiding van hun docent en aan de hand van tien indicatoren die het CBS gebruikt om de conjunctuur te analyseren. ‘Leerlingen analyseren historische reeksen, vergelijken indicatoren, leggen verbanden en volgen het nieuws om tot een goede voorspelling te komen. Samenwerken, analyseren, onderzoeken en beredeneren zijn hierbij belangrijk’, aldus Hans de Ruiter. Hij is namens het CBS coördinator van dit evenement en heeft het in de afgelopen jaren zien uitgroeien tot een ‘instituut.’

Deelnemers CBS Conjunctuurbekerstrijd
© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Eerste prijs

‘Docenten en leerlingen kijken altijd uit naar het evenement. Vooral de masterclass economie door onze hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vinden ze interessant. Daarin worden de meest recente economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar geschetst. Dit jaar is daar nog een nieuw element aan toegevoegd: een quiz waarin de leerlingen op interactieve manier antwoord geven op economische vragen.’ De scholen die op plaats 1,2 of 3 belanden krijgen allen een trofee en een prijs. ‘De eerste prijs is een bedrag van 375 euro dat ze vrij mogen besteden. Ook worden ze uitgenodigd door Euronext voor een bezoek aan de beurs in Amsterdam.’

Trots

Aad Sosef is docent economie voor havo en vwo-bovenbouw aan het Haagse Montaigne lyceum. Hij vindt de CBS-opdracht een goede manier voor leerlingen om zelf na te denken over de economische omstandigheden van ons land en te leren welke factoren van invloed kunnen zijn op de economie. ‘Onze school doet al 10 jaar aan deze wedstrijd mee. We maken er een praktische opdracht van - gekoppeld aan de module economie - voor de leerlingen van 5-havo en 6-gymnasium. De havo-leerlingen werken in tweetallen aan de opdracht, de gymnasiasten individueel. Het eindcijfer van hun opdracht telt mee voor het eindexamen.’

Winnaars tweede prijs
© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Bronnenonderzoek

Sosef stimuleert zijn leerlingen tot gedegen bronnenonderzoek. ‘Ze moeten op basis van diverse bronnen en een analyse daarvan tot een gefundeerde voorspelling komen, bijvoorbeeld van de conjunctuur.’ De docent is erg trots op zijn leerlingen, die de eerste prijs behaalden. ‘De resultaten van de wedstrijd met de juiste voorspellingen van de indicatoren kwamen in maart van dit jaar bij ons binnen en ik heb toen feedback aan de klas gegeven over de uitkomsten. En het was heel mooi om te horen dat we in de top 3 van de winnaars waren beland. Onze school eindigt elk jaar gemiddeld best goed, maar tot de eerste 3 behoren is wel bijzonder.’

Met cijfers spelen

Jennifer Chundro, docent economie voor havo en vwo-bovenbouw van de Openbare scholengemeenschap De Meergronden in Almere, deed met haar klas voor het eerst mee met de wedstrijd. ‘Je ziet en hoort veel over die economische indicatoren in de media, maar voor de meeste leerlingen is het toch een ver-van-mijn-bed show. Het is veel terminologie en vakjargon. Juist dan is de ConjunctuurBekerStrijd een hele leuke manier om met cijfers te spelen en samen met de leerlingen dieper op de stof in te gaan.’ Ook Chundro is trots op haar leerlingen. Zij nam ook nog leerlingen van een andere havo-klas mee naar het CBS-evenement. ‘Ze zitten vlak voor hun eindexamen. Dan is dit leuk en leerzaam om mee te maken.’ Uit handen van directeur Mike Ackermans van de directie Communicatie en Nieuws van het CBS ontvingen Chundro en haar leerlingen de tweede prijs: een bedrag van 225 euro. De derde prijs werd gewonnen door het Stedelijk Gymnasium uit Utrecht.