CBS en ministerie van Economische Zaken intensiveren samenwerking

/ Auteur: Miriam van der Sangen
De economie van Nederland is voortdurend in beweging. Beleid van het ministerie van Economische Zaken dient daarin mee te bewegen. Belangrijk is het dan dat beleidsmakers in hun werk ondersteund worden met de hiervoor noodzakelijke data en inzichten. Die moeten vaak gericht worden geproduceerd. Het ministerie en CBS hebben om die reden de afgelopen jaren geïnvesteerd in het intensiveren en professionaliseren van de samenwerking. Om dit te stroomlijnen, sloot Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van CBS met Directeur-Generaal Bertholt Leeftink voor Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op 18 oktober 2016 een raamovereenkomst. 

Investeren in relaties

Ilanah Schriki is directeur Bedrijfsstatistieken bij CBS. Zij constateert dat CBS in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd heeft in zijn relatie met klanten, onder andere de ministeries. ‘In ons geval doen wij veel projecten samen met het ministerie van EZ. Kijk bijvoorbeeld naar ‘De staat van het MKB’. Om nog sneller te kunnen inspelen op lopende en toekomstige ontwikkelingen is CBS-collega Remco Kaashoek vanaf 1 oktober één dag per week werkzaam bij het ministerie. Daarnaast voeren we op reguliere basis overleg. Daarbij blijft de  onafhankelijkheid van CBS overeind en respecteren we elkaars rollen.’

Werk achter de schermen

Pieter Waasdorp is directeur ondernemerschap bij het ministerie van EZ. Hij toont zich erg tevreden met de vorderingen die CBS en het ministerie maken om bepaalde beleidsterreinen beter in kaart te brengen. Ook constateert hij dat CBS heel belangrijk werk achter de schermen doet. ‘Zo levert het jaarlijks cijfers aan voor de monitor techniekpact en wordt gewerkt met data-assessments en haalbaarheidsstudies voor beleidsevaluaties. Bij dit laatste verkent CBS vooraf welke data er zijn om bepaalde evaluaties te kunnen uitvoeren. Minder zichtbaar, maar ontzettend belangrijk’.

‘De wereld om ons heen beweegt een stuk sneller. Dat zorgt er voor dat er behoefte is aan steeds actuelere informatie’

Professionele samenwerking

Theo Roelandt is Chief Analist Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie. Net als Ilanah Schriki van CBS ziet ook hij in de afgelopen jaren duidelijke veranderingen in de samenwerking. ‘De belangrijkste verandering is de interactieve en professionele inhoudelijke samenwerking bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwe beleidsstatistieken. Het gevolg is dat de statistieken beter aansluiten op de voortdurende veranderende behoefte aan beleidsinformatie. Er is nu geregeld vakinhoudelijk overleg tussen onze analisten en die van CBS. Door het intensievere contact is er ook meer begrip ontstaan voor elkaars wereld. Dat komt de kwaliteit van de informatie ten goede. Daarnaast is er op kwartaalbasis overleg op directieniveau over de lopende programmering.’

Nieuwe manier van werken

Volgens Theo Roelandt hebben al die genoemde veranderingen er toe geleid dat de werkverbanden zo intensief zijn geworden dat er behoefte is ontstaan aan een raamovereenkomst tussen CBS en de directie Bedrijven en Innovatie. ‘Daardoor wordt de samenwerking formeel geregeld en vergemakkelijkt. En ook de detachering van een CBS-collega bij ons team beleidsanalyse is een brug tussen beide organisaties. Eén ding is echter niet veranderd en dat is de onafhankelijke en betrouwbare positie van CBS, zowel bij de statistiekproductie als bij de presentatie van de resultaten.’ 

Waar is verder behoefte aan?

Aan welke data heeft het ministerie voor de komende jaren vooral behoefte? Waasdorp: ‘De wereld om ons heen beweegt een stuk sneller. Dat zorgt er voor dat er behoefte is aan steeds actuelere informatie. We hebben hier in de afgelopen periode samen met CBS al behoorlijke stappen gezet, maar ik zou CBS willen uitdagen om daar in de komende jaren nog meer doorbraken in te realiseren.’