Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Nationaliteit Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal) Administratieve opnemingen (aantal) Administratieve afvoeringen (aantal) Saldo administratieve correcties (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2010 154.432 121.351 33.081 39.973 69.874 -29.901
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2023 335.668 198.302 137.366 14.360 46.678 -32.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2010 44.197 57.307 -13.110 32.960 39.025 -6.065
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2023 44.435 53.819 -9.384 10.300 13.690 -3.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2010 110.235 64.044 46.191 7.013 30.849 -23.836
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2023 291.233 144.483 146.750 4.060 32.988 -28.928
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2010 5.655 3.230 2.425 1.487 3.091 -1.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2023 17.525 4.060 13.465 621 2.063 -1.442
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2010 8.454 5.488 2.966 290 2.102 -1.812
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2023 16.593 7.821 8.772 125 948 -823
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2010 21.313 12.892 8.421 1.227 5.469 -4.242
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2023 77.700 19.485 58.215 729 3.486 -2.757
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederlands) 2010 63.256 38.255 25.001 2.879 16.121 -13.242
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederlands) 2023 175.714 111.877 63.837 2.275 26.030 -23.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten-Europa 2010 36.468 22.545 13.923 3.024 10.941 -7.917
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten-Europa 2023 113.564 32.391 81.173 1.480 6.606 -5.126
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2010 1.040 924 116 15 268 -253
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2023 1.746 1.025 721 5 109 -104
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederlands) 2010 60.026 36.397 23.629 2.749 15.421 -12.672
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederlands) 2023 124.948 85.008 39.940 1.760 18.487 -16.727
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2010 28.156 12.784 15.372 1.357 7.042 -5.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2023 64.737 43.733 21.004 1.203 13.295 -12.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS-Nationaliteiten in de EU 2010 9.735 6.525 3.210 530 2.765 -2.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS-Nationaliteiten in de EU 2023 33.007 19.870 13.137 375 3.264 -2.889
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokkaans) 2010 4.023 2.622 1.401 517 1.856 -1.339
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokkaans) 2023 15.307 3.535 11.772 384 1.600 -1.216
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2010 16.374 10.065 6.309 496 3.725 -3.229
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2023 64.267 16.311 47.956 502 2.754 -2.252
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (exclusief Surinaams) 2010 8.471 6.185 2.286 184 2.159 -1.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (exclusief Surinaams) 2023 16.179 8.675 7.504 90 980 -890
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland.
De cijfers van de emigratie zijn (voor zover beschikbaar) inclusief het saldo van de administratieve correcties.
De administratieve correcties, zowel opnemingen als afvoeringen, zijn ook afzonderlijk zichtbaar in de tabel.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

De cijfers in de tabel zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en nationaliteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 5 maart 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht, 1995-2022. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen.
- De nationaliteiten Armeens, Azerbeidzjans, Georgisch, Kazachs, Kirgizisch, Oezbeeks, Tadzjieks, Turkmeens en Turks zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
- Door gebruik te maken van een verbeterde manier van afleiden van de ‘Europese Unie (exclusief Nederlands)’ zijn in de jaren 2020 en 2021 en 'Midden- en Oost-Europese nat. in de EU' in het jaar 2013 kleine verschillen ontstaan ten opzicht van de stopgezette tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2010 beschikbaar in de tabel. Eerdere perioden zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het derde kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed.
Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.


Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten.
Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Administratieve opnemingen
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Administratieve afvoeringen
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.