Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Nationaliteit Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo inclusief administratie... (aantal) Administratieve opnemingen (aantal) Administratieve afvoeringen (aantal) Saldo administratieve correcties (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 204.615 149.509 55.106 32.503 55.128 -22.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2022 403.108 179.310 223.798 13.970 37.060 -23.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2015 45.132 64.319 -19.187 26.377 29.833 -3.456
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2022 43.777 54.507 -10.730 9.996 12.408 -2.412
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2015 159.483 85.190 74.293 6.126 25.295 -19.169
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2022 359.331 124.803 234.528 3.974 24.652 -20.678
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2015 11.628 2.577 9.051 1.053 1.966 -913
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika 2022 18.498 2.845 15.653 615 1.516 -901
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2015 10.664 6.822 3.842 260 1.366 -1.106
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika 2022 15.766 6.611 9.155 210 728 -518
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2015 43.546 16.096 27.450 1.079 4.578 -3.499
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië 2022 76.627 15.384 61.243 772 2.676 -1.904
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederlands) 2015 85.935 57.293 28.642 2.824 15.185 -12.361
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europa (exclusief Nederlands) 2022 245.094 99.062 146.032 2.014 19.292 -17.278
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten-Europa 2015 67.188 26.436 40.752 2.404 8.105 -5.701
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Buiten-Europa 2022 112.095 25.537 86.558 1.616 4.987 -3.371
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2015 1.344 932 412 10 188 -178
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oceanië 2022 1.204 698 506 18 67 -49
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederlands) 2015 81.040 55.088 25.952 2.713 14.627 -11.914
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Europese Unie (exclusief Nederlands) 2022 127.146 75.322 51.824 1.710 14.727 -13.017
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2015 40.039 24.655 15.384 1.455 8.197 -6.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2022 66.601 37.978 28.623 1.099 10.625 -9.526
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS-Nationaliteiten in de EU 2015 15.725 10.448 5.277 566 2.736 -2.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat GIPS-Nationaliteiten in de EU 2022 32.848 17.415 15.433 331 2.552 -2.221
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokkaans) 2015 10.548 2.227 8.321 401 1.227 -826
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afrika (exclusief Marokkaans) 2022 15.573 2.494 13.079 379 1.130 -751
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2015 39.222 12.717 26.505 462 3.238 -2.776
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Azië (exclusief Indonesisch en Turks) 2022 62.297 12.877 49.420 524 2.133 -1.609
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (exclusief Surinaams) 2015 11.430 7.587 3.843 179 1.422 -1.243
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Amerika en Oceanië (exclusief Surinaams) 2022 15.480 7.171 8.309 199 745 -546
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland.
De cijfers van de emigratie zijn (voor zover beschikbaar) inclusief het saldo van de administratieve correcties.
De administratieve correcties, zowel opnemingen als afvoeringen, zijn ook afzonderlijk zichtbaar in de tabel.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

De cijfers in de tabel zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en nationaliteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 maart 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht, 1995-2022. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen.
- De nationaliteiten Armeens, Azerbeidzjans, Georgisch, Kazachs, Kirgizisch, Oezbeeks, Tadzjieks, Turkmeens en Turks zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);
- Door gebruik te maken van een verbeterde manier van afleiden van de ‘Europese Unie (exclusief Nederlands)’ zijn in de jaren 2020 en 2021 en 'Midden- en Oost-Europese nat. in de EU' in het jaar 2013 kleine verschillen ontstaan ten opzicht van de stopgezette tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2010 beschikbaar in de tabel. Eerdere perioden zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het derde kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed.
Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.


Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten.
Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Migratiesaldo inclusief administratie...
Migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Administratieve opnemingen
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Administratieve afvoeringen
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Saldo administratieve correcties
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.