Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet Waarde Indexcijfers Ongecorrigeerd (2021 = 100) Omzet Waarde Indexcijfers Kalendergecorrigeerd (2021 = 100) Omzet Waarde Indexcijfers Seizoengecorrigeerd (2021 = 100) Omzet Waarde Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Ongecorrigeerd (%) Omzet Waarde Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Kalendergecorrigeerd (%) Omzet Waarde Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode Ongecorrigeerd (%) Omzet Waarde Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode Seizoengecorrigeerd (%) Omzet Volume Indexcijfers Ongecorrigeerd (2021 = 100) Omzet Volume Indexcijfers Kalendergecorrigeerd (2021 = 100) Omzet Volume Indexcijfers Seizoengecorrigeerd (2021 = 100)
G Handel 2023 maart* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 april* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 mei* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 juni* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 juli* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 augustus* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 september* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 oktober* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 november* . . . . . . . . . .
G Handel 2023 december* . . . . . . . . . .
G Handel 2024 januari* . . . . . . . . . .
G Handel 2024 februari* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 maart* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 april* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 mei* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 juni* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 juli* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 augustus* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 september* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 oktober* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 november* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2023 december* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2024 januari* . . . . . . . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2024 februari* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 maart* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 april* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 mei* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 juni* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 juli* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 augustus* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 september* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 oktober* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 november* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2023 december* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2024 januari* . . . . . . . . . .
451 Autohandel en -reparatie 2024 februari* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 maart* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 april* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 mei* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 juni* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 juli* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 augustus* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 september* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 oktober* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 november* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2023 december* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2024 januari* . . . . . . . . . .
45111 Import van nieuwe personenauto's 2024 februari* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 maart* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 april* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 mei* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 juni* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 juli* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 augustus* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 september* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 oktober* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 november* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2023 december* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2024 januari* . . . . . . . . . .
45112 Handel en reparatie personenauto's 2024 februari* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 maart* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 april* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 mei* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 juni* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 juli* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 augustus* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 september* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 oktober* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 november* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2023 december* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2024 januari* . . . . . . . . . .
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2024 februari* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 maart* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 april* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 mei* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 juni* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 juli* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 augustus* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 september* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 oktober* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 november* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2023 december* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2024 januari* . . . . . . . . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2024 februari* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 maart* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 april* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 mei* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 juni* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 juli* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 augustus* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 september* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 oktober* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 november* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2023 december* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2024 januari* . . . . . . . . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2024 februari* . . . . . . . . . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2023 maart* . . . . . . . . . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2023 april* . . . . . . . . . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2023 mei* . . . . . . . . . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2023 juni* . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en productieontwikkeling van de handel en diensten. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2021.

De omzet- en productieontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaarontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar uitgedrukt wordt. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en kalendergecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periodeontwikkelingen: maand-op-maand of kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periodeontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Op dit moment bevat deze tabel uitsluitend seizoen- en kalendergecorrigeerde gegevens met betrekking tot de maandelijkse cijfers voor de branche detailhandel. Voor de andere branches lopen de ongecorrigeerde maandreeksen slechts terug tot januari 2021, wat het uitvoeren van correcties bemoeilijkt. Het gebrek aan voldoende historische gegevens maakt het moeilijk om consistente patronen en trends te identificeren, wat cruciaal is voor nauwkeurige correcties. Sommige gegevens zijn mogelijk niet representatief voor alle seizoensinvloeden die zich over een langere periode voordoen, wat kan leiden tot minder betrouwbare of zelfs onjuiste correcties. Naarmate de ongecorrigeerde maandreeksen langer worden, kunnen betrouwbaardere correcties worden gemaakt. In het voorjaar van 2025 zal de tabel daarom worden uitgebreid met seizoen- en kalendergecorrigeerde cijfers voor de andere branches, met terugwerkende kracht vanaf januari 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 en 2024 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 2 april 2024:
Cijfers van februari 2024 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2023 kunnen zijn bijgesteld.
De cijfers van de branches behorende bij de SBI-secties H + I + J + L + M + N worden uiterlijk eind mei toegevoegd aan de tabel.

Om de uitkomsten van deze indexreeksen aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2024 is met het publiceren van deze tabel overgestapt van referentiejaar 2015 naar 2021 (2021=100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2021. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Basisverlegging omzet- en prijzenstatistieken 2024.

In deze tabel zijn de gegevens van 9 losse tabellen samengevoegd. Welke tabellen dit betreft, vindt u verderop in deze tabeltoelichting onder “3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel op de eerste werkdag van de derde maand na afloop van de verslagmaand, cijfers van de branche detailhandel wordt op de eerste werkdag van de tweede maand na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Indexcijfers
Ongecorrigeerd
Uitkomsten die niet gecorrigeerd zijn voor kalender- en/of seizoeneffecten.
Kalendergecorrigeerd
Elke periode van een reeks bevat een ander aantal werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen. Door te corrigeren voor deze verschillen in samenstelling worden uitkomsten beter vergelijkbaar door de tijd. Een andere samenstelling van kalenderdagen heeft hierdoor geen invloed op de jaar-op-jaar ontwikkelingen. Als gevolg hiervan wordt de trend in ontwikkelingen zuiverder.
Seizoengecorrigeerd
Door de reeks te corrigeren voor jaarlijks terugkerende patronen worden de uitkomsten beter vergelijkbaar met de voorgaande maanden. Hierdoor zijn waarneembare seizoeneffecten niet van invloed op de maand-op-maand ontwikkelingen, waardoor een omslag in de ontwikkeling van de omzet sneller wordt vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.

Binnen het CBS worden de uitkomsten bij seizoencorrectie, naast voor seizoeneffecten, ook gecorrigeerd voor kalendereffecten, zoals werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ongecorrigeerd
Uitkomsten die niet gecorrigeerd zijn voor kalender- en/of seizoeneffecten.
Kalendergecorrigeerd
Elke periode van een reeks bevat een ander aantal werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen. Door te corrigeren voor deze verschillen in samenstelling worden uitkomsten beter vergelijkbaar door de tijd. Een andere samenstelling van kalenderdagen heeft hierdoor geen invloed op de jaar-op-jaar ontwikkelingen. Als gevolg hiervan wordt de trend in ontwikkelingen zuiverder.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van de voorgaande periode (maand, kwartaal, jaar). Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ongecorrigeerd
Uitkomsten die niet gecorrigeerd zijn voor kalender- en/of seizoeneffecten.
Seizoengecorrigeerd
Door de reeks te corrigeren voor jaarlijks terugkerende patronen worden de uitkomsten beter vergelijkbaar met de voorgaande maanden. Hierdoor zijn waarneembare seizoeneffecten niet van invloed op de maand-op-maand ontwikkelingen, waardoor een omslag in de ontwikkeling van de omzet sneller wordt vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.

Binnen het CBS worden de uitkomsten bij seizoencorrectie, naast voor seizoeneffecten, ook gecorrigeerd voor kalendereffecten, zoals werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Indexcijfers
Ongecorrigeerd
Uitkomsten die niet gecorrigeerd zijn voor kalender- en/of seizoeneffecten.
Kalendergecorrigeerd
Elke periode van een reeks bevat een ander aantal werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen. Door te corrigeren voor deze verschillen in samenstelling worden uitkomsten beter vergelijkbaar door de tijd. Een andere samenstelling van kalenderdagen heeft hierdoor geen invloed op de jaar-op-jaarontwikkelingen. Als gevolg hiervan wordt de trend in ontwikkelingen zuiverder.
Seizoengecorrigeerd
Door de reeks te corrigeren voor jaarlijks terugkerende patronen worden de uitkomsten beter vergelijkbaar met de voorgaande maanden. Hierdoor zijn waarneembare seizoeneffecten niet van invloed op de maand-op-maand-ontwikkelingen, waardoor een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.

Binnen het CBS worden de uitkomsten bij seizoencorrectie, naast voor seizoeneffecten, ook gecorrigeerd voor kalendereffecten, zoals werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen.