Vervolging en berechting misdrijven; persoonskenmerken

Vervolging en berechting misdrijven; persoonskenmerken

Leeftijd Soort verdachte Misdrijven Opleiding Herkomstkenmerken Huishoudensinkomen Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Totaal beslissingen door OM (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Dagvaarding (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Oproepen ter terechtzitting n.a.v verzet (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Onvoorwaardelijk sepot (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Voorwaardelijk beleidssepot (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Transactie (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Strafbeschikking (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Overig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Totaal eindbeslissing (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Schuldigverklaring met straf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Schuldigverklaring zonder straf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Vrijspraak en ontslag rechtsvervolging (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Overig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Totaal opgelegde sancties (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Totaal hoofdstraffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Gevangenisstraf (incl. jeugddetentie) (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Geldboete (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Hoofdstraffen Taakstraf (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Bijkomende straffen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Maatregelen (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Opgelegde sancties Straf onbekend (aantal)
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2010 212.940 222.170 129.060 0 23.770 6.270 43.010 12.700 7.350 113.530 100.980 1.420 10.360 790 145.420 113.340 35.340 40.320 37.680 13.550 17.920 620
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2011 232.520 239.400 128.700 0 30.100 7.000 36.500 30.300 6.810 109.450 96.230 1.710 10.630 880 137.260 107.610 35.850 35.880 35.870 11.210 17.870 570
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2012 226.890 240.400 117.550 380 35.870 9.120 25.820 44.300 7.360 104.220 90.930 1.830 10.430 1.030 132.020 102.460 36.980 29.260 36.220 11.030 17.970 560
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2013 210.560 224.330 107.510 1.520 39.670 9.830 18.200 41.270 6.340 104.610 90.740 2.060 10.650 1.160 130.860 102.040 37.980 29.230 34.830 11.120 17.150 550
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2014 212.330 221.810 109.590 2.150 40.580 11.110 14.480 38.270 5.640 102.070 87.270 2.410 11.130 1.260 125.210 98.860 37.710 26.650 34.500 9.260 16.650 450
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2015 191.450 203.870 106.000 1.250 39.320 9.330 11.910 30.920 5.150 106.370 88.980 3.220 12.490 1.680 126.730 100.690 38.220 27.710 34.760 9.100 16.590 350
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2016 190.850 202.530 105.280 2.180 40.650 8.670 7.350 33.380 5.030 94.350 80.250 2.290 10.630 1.180 115.850 91.640 36.480 22.390 32.770 7.980 16.030 190
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2017 175.260 185.030 99.510 1.210 33.140 8.950 7.100 30.430 4.700 93.050 80.550 2.140 9.480 880 118.630 91.850 36.880 22.580 32.390 9.540 17.020 220
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2018 170.240 178.180 95.920 1.070 35.070 8.490 5.140 28.610 3.880 88.350 77.320 1.860 8.430 750 115.210 88.600 35.760 22.640 30.210 10.490 15.940 190
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2019 188.100 191.380 94.460 1.000 53.410 8.600 3.320 28.670 1.920 85.630 75.770 1.800 7.340 720 117.110 86.880 36.090 21.600 29.190 12.860 17.200 160
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2020 172.280 176.010 79.710 1.760 55.170 10.910 2.070 25.530 870 65.850 58.420 1.480 5.480 470 91.780 66.850 29.310 14.730 22.810 9.500 15.350 90
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2021 165.160 174.880 77.270 1.520 54.960 9.550 2.010 28.720 850 69.730 60.870 1.730 6.520 610 96.030 70.980 31.230 14.090 25.650 8.990 15.930 140
Totaal verdachten Totaal Misdrijven, totaal Totaal opleidingen Herkomstkenmerken: totaal Totaal 2022 181.610 185.100 81.620 1.120 55.180 9.270 1.380 35.040 1.500 69.560 61.440 1.600 5.910 610 97.980 70.570 31.920 14.150 24.500 10.850 16.440 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over bij een parket ingeschreven rechtbankstrafzaken, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en zaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De door het OM genomen beslissingen zijn onderverdeeld naar de soort beslissing. De afdoeningen door de rechter zijn onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie. De gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd op het moment van plegen van het strafbare feit, soort verdachte, type misdrijf, hoogst gevolgde opleiding, huishoudensinkomen en herkomstkenmerken.

De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld.

Bij het bepalen van het soort misdrijf wordt gekeken naar het zwaarste feit binnen de zaak. Dit wordt bepaald op basis van het feit waarop in de wet de hoogste straf staat. Bij de bepaling van het zwaarste feit wordt rekening gehouden met eventueel verzachtende en/of verzwarende omstandigheden. Op basis van het zwaarste feit wordt de indeling naar Standaard Classificatie Misdrijven 2010 gemaakt. Een zaak kan meerdere feiten bevatten, waarvan er in deze tabel alleen de zwaarste wordt weergegeven. De tabel is daarmee niet geschikt om de frequentie van een bepaald type criminaliteit te bepalen. De sanctie die door de rechter is opgelegd, kan ook voor een ander misdrijf dan het zwaarste zijn opgelegd.

Personen kunnen in een jaar meerdere keren voorkomen als verdachte/veroordeelde. Zo kan een persoon bijvoorbeeld verdachte zijn in meerdere zaken die in een jaar instromen bij het OM. Ten tweede is het mogelijk dat de zaak van een persoon binnen een jaar in meerdere fases wordt geteld; bijvoorbeeld als de zaak in hetzelfde jaar instroomt bij het OM als dat het OM een beslissing neemt in de zaak.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

De inkomensgegevens (2001 tot en met 2004) en de gegevens voor hoogst gevolgde opleiding (2001 tot en met 2012) worden vanwege de beperkte beschikbaarheid in deze tabel niet weergegeven. Vanaf 2011 is de bepaling van de inkomensgrens gewijzigd, wat kan resulteren in een trendbreuk.

Wijzigingen per april 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel vervangt de tabel Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Cijfers over 2023 komen eind augustus 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Ingeschreven rechtbankstrafzaken
Aantal rechtbankstrafzaken ingeschreven bij het Openbaar
Ministerie (OM).
Beslissingen door Openbaar Ministerie
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen.

Totaal beslissingen door OM
Het totaal aantal door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Dagvaarding
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een dagvaarding.
Een dagvaarding is een officieel geschrift dat iemand oproept om op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met de vervolging van een strafbaar feit.
Oproepen ter terechtzitting n.a.v verzet
Het aantal beslissingen genomen door het OM waarbij de verdachte wordt opgeroepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking die is opgelegd door een andere instantie dan het OM. Dit kan pas voorkomen sinds 2010.
Onvoorwaardelijk sepot
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een onvoorwaardelijk sepot.
Een onvoorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit om beleidsmatige of technische redenen.
Voorwaardelijk beleidssepot
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een voorwaardelijk beleidssepot.
Een voorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onder voorwaarden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie beëindigt de vervolging als de verdachte aan één of meer voorwaarden voldoet, zoals het vergoeden van de schade.
Transactie
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een transactie.
Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging voldoen aan een of meer door het Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), waardoor het recht tot strafvervolging vervalt.
Strafbeschikking
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een strafbeschikking.
Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar staat. Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld. Kan pas voorkomen sinds invoering van de Wet OM-afdoening in 2008.

Overig
Het aantal overige beslissingen.
Afdoeningen door rechter in 1e aanleg
Het totaal aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in eerste aanleg.
Soort eindbeslissing
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort eindbeslissing.
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak, waarmee deze voor die instantie definitief wordt beëindigd.
Totaal eindbeslissing
Het totaal van de beslissingen door de rechter in 1e aanleg.
Schuldigverklaring met straf
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring met straf.
Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door
de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar
feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Met straf wil
zeggen dat de rechter aan de veroordeelde een straf oplegt.
Schuldigverklaring zonder straf
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring zonder straf.
Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door
de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar
feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Zonder straf
wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde geen straf oplegt.
Vrijspraak en ontslag rechtsvervolging
Het aantal afdoeningen door vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging.
Vrijspraak is een beslissing van de rechter waarin deze niet bewezen acht
dat het door de officier van justitie ten laste gelegde feit door de
verdachte is gepleegd.
Ontslag van rechtsvervolging is een beslissing van de rechter waarin deze het door de officier van justitie ten laste gelegde feit wel bewezen acht, maar van oordeel is dat het feit of de verdachte niet strafbaar is.
Overig
Het aantal overige afdoeningen.
Opgelegde sancties
Aantal straffen en maatregelen dat door de rechter is opgelegd.
Straffen en maatregelen worden opgelegd als de verdachte is
schuldigverklaard met strafoplegging. In één zaak kunnen meerdere straffen worden opgelegd. In het Wetboek van Strafrecht wordt
onderscheid gemaakt tussen hoofdstraffen, bijkomende straffen en
maatregelen.
Totaal opgelegde sancties
Het totaal aantal straffen en maatregelen dat door de rechter is opgelegd.

Hoofdstraffen
Aantal hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Onder hoofdstraffen worden verstaan:
- geldboete
- gevangenisstraf
- jeugddetentie (alleen bij minderjarigen)
- hechtenis
- taakstraf.
Totaal hoofdstraffen
Het totaal aantal hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Gevangenisstraf (incl. jeugddetentie)
Het aantal gevangenisstraffen (incl. militaire detentie en hechtenis) en jeugddetenties dat door de rechter is opgelegd.

De hoofdstraf jeugddetentie is een straf voor minderjarige veroordeelden.
Jongeren van 12 tot en met 15 jaar kunnen maximaal een straf van 12 maanden in een justitiële jeugdinrichting opgelegd krijgen. Bij jongeren van 16 jaar of ouder is de straf maximaal 24 maanden.
Geldboete
Het aantal betalingen van een geldsom dat door de rechter is opgelegd.
Taakstraf
Het aantal taakstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf of beide.
Bijkomende straffen
Het aantal bijkomende straffen dat door de rechter is opgelegd.
Onder bijkomende straffen worden verstaan:
- Ontzetting van bepaalde rechten
- Verbeurdverklaring
- Openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak
Maatregelen
Het aantal maatregelen dat door de rechter is opgelegd.
Maatregelen worden onvoorwaardelijk of voorwaardelijk opgelegd.
Gedeeltelijk voorwaardelijke maatregelen kunnen niet voorkomen.
Maatregelen zijn onder andere terbeschikkingstelling, plaatsing in
inrichting (psychiatrisch of stelselmatige daders) en betaling aan de staat.
Straf onbekend
Onbekende straf