Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2021=100

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2021=100

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Indexcijfers omzet (2021=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal 1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal* 103,8 0,6
Totaal 1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2024 1e kwartaal* 99,7 0,0
Totaal 1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2024 1e kwartaal* 93,5 7,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2024 1e kwartaal* 104,2 0,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2024 1e kwartaal* 100,8 -0,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2024 1e kwartaal* 90,8 1,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2024 1e kwartaal* 94,3 8,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2024 1e kwartaal* 117,5 2,9
Totaal 1 of meer werkzame personen 429 Overige civieltechnische bouw 2024 1e kwartaal* . .
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2024 1e kwartaal* 112,3 0,4
Totaal 1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2024 1e kwartaal* 104,6 7,2
Totaal 1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2024 1e kwartaal* 119,5 -1,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2024 1e kwartaal* 107,5 5,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 439 Overige gespecialiseerde bouw 2024 1e kwartaal* 101,6 -4,5
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal* 98,4 -1,8
10 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2024 1e kwartaal* 92,5 -4,0
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2024 1e kwartaal* 53,5 -12,7
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2024 1e kwartaal* 100,2 -1,5
10 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2024 1e kwartaal* 96,8 -3,4
10 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2024 1e kwartaal* 86,0 -0,2
10 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2024 1e kwartaal* 92,6 8,5
10 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2024 1e kwartaal* 110,0 -0,4
10 of meer werkzame personen 429 Overige civieltechnische bouw 2024 1e kwartaal* . .
10 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2024 1e kwartaal* 111,5 -0,7
10 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2024 1e kwartaal* 100,4 8,1
10 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatie 2024 1e kwartaal* 117,5 -1,1
10 of meer werkzame personen 433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2024 1e kwartaal* 110,1 10,3
10 of meer werkzame personen 439 Overige gespecialiseerde bouw 2024 1e kwartaal* 94,6 -10,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de bouwnijverheid. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2021. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over januari, februari en maart 2024 zijn voorlopig en de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers van maart 2024 zijn toegevoegd, de cijfers van januari en februari 2024 zijn eventueel bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Tot uiterlijk 75 dagen na afloop van een kwartaal kunnen de voorlopige cijfers wijzigen als gevolg van nagekomen informatie van respondenten. Daarna wijzigen de cijfers niet totdat, uiterlijk vijf maanden na afloop van het jaar, de laatste nagekomen informatie wordt verwerkt. Daarna zijn alle verslagmaanden van dat jaar 'definitief'. Tot die tijd wordt de status 'voorlopig' aangehouden voor de uitkomsten.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Het gemiddelde indexcijfer in deze basisperiode is 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.