Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023)

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023)

Geslacht Leeftijd Perioden Regio’s Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Nederland 15.084.500 9.516.100 7.008.700 1.151.400 616.700 436.400 302.900 5.568.500 118.200 92.100 232.100 208.200 320.100 261.200 222.500 4.114.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Groningen (PV) 515.100 304.100 214.100 39.200 22.900 16.300 11.700 211.000 4.300 3.300 9.300 8.000 11.600 8.900 7.900 157.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Fryslân (PV) 559.200 343.500 257.300 38.400 20.700 15.600 11.400 215.700 4.200 3.500 8.800 7.100 11.500 9.300 8.600 162.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Drenthe (PV) 428.800 256.300 195.400 27.000 14.400 11.100 8.400 172.500 2.900 2.300 6.000 5.200 8.900 7.400 7.000 132.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Overijssel (PV) 996.900 639.700 479.800 72.100 38.200 29.300 20.200 357.200 8.300 5.800 14.400 12.500 19.700 15.800 14.000 266.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Flevoland (PV) 363.700 244.100 176.800 30.700 16.600 11.700 8.300 119.600 3.300 2.500 6.200 5.300 8.100 6.400 5.300 82.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Gelderland (PV) 1.807.100 1.147.000 860.700 130.400 68.900 50.800 36.100 660.100 13.200 10.600 27.500 23.500 37.500 30.600 26.800 490.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Utrecht (PV) 1.156.300 769.000 560.900 96.600 50.900 35.700 24.800 387.300 9.000 7.300 18.500 16.100 23.500 18.600 15.600 278.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Noord-Holland (PV) 2.506.200 1.601.600 1.146.300 214.900 115.100 75.300 49.900 904.600 21.100 16.400 40.400 36.700 54.200 44.500 35.900 655.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Zuid-Holland (PV) 3.195.700 1.999.600 1.445.600 248.900 139.400 97.900 67.900 1.196.100 26.400 20.600 51.600 48.600 71.000 57.000 47.600 873.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Zeeland (PV) 332.800 201.800 156.500 21.300 11.300 7.800 4.900 131.000 2.400 2.100 4.800 3.700 6.900 5.900 5.100 100.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Noord-Brabant (PV) 2.238.300 1.437.900 1.084.600 166.400 84.200 60.300 42.300 800.400 16.100 12.000 31.000 28.600 45.200 37.700 31.800 598.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2022* Limburg (PV) 984.500 571.500 430.800 65.500 34.000 24.400 16.800 412.900 7.000 5.500 13.800 12.800 22.100 18.800 16.700 316.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2023.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 t/m 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2022.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2023.

Wijzigingen per 20 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De cijfers over 2023 verschijnen begin 2025 in een nieuwe tabel met de regionale indeling van 2024.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.