Werkzame beroepsbevolking, thuiswerkuren

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerkuren

Persoonskenmerken Perioden Totaal (x 1 000) Wel gewerkt Totaal (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt 1 tot 12 uur per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt 12 tot 20 uur per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt 20 tot 28 uur per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt 28 tot 35 uur per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt 35 uur of meer per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Gemiddeld aantal gewerkte uren (aantal uren) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Totaal (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkuren 1 tot 12 uur per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkuren 12 tot 20 uur per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkuren 20 tot 28 uur per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkuren 28 tot 35 uur per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkuren 35 uur of meer per week (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkuren Onbekend (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkuren Gemiddelde aantal thuiswerkuren (aantal uren) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkpercentage 1 tot 20 procent van gewerkte uren (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkpercentage 20 tot 40 procent van gewerkte uren (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkpercentage 40 tot 60 procent van gewerkte uren (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkpercentage 60 tot 80 procent van gewerkte uren (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkpercentage 80 tot en met 100 procent van gewerkte (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkpercentage Onbekend (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Wel thuisgewerkt Thuiswerkpercentage Gemiddelde thuiswerkpercentage (%) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Niet thuisgewerkt (x 1 000) Wel gewerkt Uren gewerkt Thuiswerken Onbekend (x 1 000) Niet gewerkt (x 1 000) Gemiddel aantal gewerkte uren (aantal uren) Gemiddelde aantal thuiswerkuren (aantal uren) Gemiddelde thuiswerkpercentage (%)
Totaal personen 2023 9.737 8.341 885 809 1.351 1.586 3.710 30,6 3.487 1.714 708 544 250 225 47 14,7 823 825 658 447 686 47 46,0 4.731 60 1.396 26,2 5,2 19,8
Totaal personen 2024 1e kwartaal 9.767 8.620 940 834 1.342 1.676 3.828 30,5 3.528 1.667 726 535 256 241 102 15,1 799 842 671 425 689 102 46,1 4.975 97 1.147 26,9 5,3 19,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over gewerkte uren en thuis gewerkte uren per week door de werkzame beroepsbevolking (werkenden van 15 tot 75 jaar, exclusief de institutionele bevolking). Thuiswerkuren worden berekend als gemiddelde en in klassen per week. Ook worden de uren afgezet tegen het totaal aantal gewerkte uren per week. De cijfers over gewerkte uren en thuiswerkuren kunnen worden ingedeeld naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau, onderwijsniveau en positie in de werkkring.

Gegevens beschikbaar vanaf: derde kwartaal 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Aantal personen met betaald werk.
Wel gewerkt
Aantal personen per week die hebben gewerkt.
Totaal
Aantal personen per week die hebben gewerkt.
Uren gewerkt
1 tot 12 uur per week
Aantal personen per week die 1 tot 12 uur hebben gewerkt.
12 tot 20 uur per week
Aantal personen per week die 12 tot 20 uur hebben gewerkt.
20 tot 28 uur per week
Aantal personen per week die 28 tot 35 uur hebben gewerkt.
28 tot 35 uur per week
Aantal personen per week die 35 uur of meer hebben gewerkt.
35 uur of meer per week
Aantal personen per week die 20 tot 28 uur hebben gewerkt.
Gemiddeld aantal gewerkte uren
Gemiddeld aantal gewerkte uren per week van alle personen die hebben gewerkt.
Thuiswerken
Wel thuisgewerkt
Totaal
Aantal personen per week die hebben thuisgewerkt.

Thuiswerkuren
1 tot 12 uur per week
Aantal personen per week die 1 tot 12 uur hebben thuisgewerkt.
12 tot 20 uur per week
Aantal personen per week die 12 tot 20 uur hebben thuisgewerkt.
20 tot 28 uur per week
Aantal personen per week die 20 tot 28 uur hebben thuisgewerkt.
28 tot 35 uur per week
Aantal personen per week die 28 tot 35 uur hebben thuisgewerkt.
35 uur of meer per week
Aantal personen per week die 35 uur of meer hebben thuisgewerkt.
Onbekend
Gemiddelde aantal thuiswerkuren
Gemiddeld aantal thuiswerkuren per week van alle personen die hebben thuisgewerkt.
Thuiswerkpercentage
1 tot 20 procent van gewerkte uren
Aantal personen per week die 1 tot 20 procent van de gewerkte uren hebben thuisgewerkt.
20 tot 40 procent van gewerkte uren
Aantal personen per week die 20 tot 40 procent van de gewerkte uren hebben thuisgewerkt.
40 tot 60 procent van gewerkte uren
Aantal personen per week die 40 tot 60 procent van de gewerkte uren hebben thuisgewerkt.
60 tot 80 procent van gewerkte uren
Aantal personen per week die 60 tot 80 procent van de gewerkte uren hebben thuisgewerkt.
80 tot en met 100 procent van gewerkte
Aantal personen per week die 80 tot en met 100 procent van de gewerkte uren hebben thuisgewerkt.
Onbekend
Gemiddelde thuiswerkpercentage
Gemiddeld percentage thuisgewerkte uren per week van alle personen die hebben thuisgewerkt.

Het percentage is per persoon bepaald als de verhouding van het aantal thuisgewerkte uren ten opzichte van de gewerkte uren en vermenigvuldigd met 100. Vervolgens is dit percentage gemiddeld over alle personen die hebben thuisgewerkt.
Niet thuisgewerkt
Aantal personen per week die wel hebben gewerkt, maar niet hebben thuisgewerkt.
Onbekend
Niet gewerkt
Aantal personen per week die niet hebben gewerkt.
Gemiddel aantal gewerkte uren
Gemiddeld aantal gewerkte uren per week van alle personen in de werkzame beroepsbevolking.
Gemiddelde aantal thuiswerkuren
Gemiddeld aantal thuiswerkuren per week van alle personen in de werkzame beroepsbevolking.
Gemiddelde thuiswerkpercentage
Gemiddeld percentage thuisgewerkte uren per week van alle personen in de werkzame beroepsbevolking.

Het percentage is bepaald als de verhouding van het totaal aantal thuisgewerkte uren ten opzichte van het totaal aantal gewerkte uren en vermenigvuldigd met 100.