Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100

Perioden Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex verkoopprijzen (2020=100) Prijsindex bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Prijsindex bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Verkochte bestaande koopwoningen Verkochte woningen (aantal) Verkochte bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Verkochte bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
2023 mei 124,6 0,0 -5,8 15.099 17,8 -4,1 403.913 6.099
2023 juni 124,9 0,2 -5,7 16.585 9,8 5,9 412.943 6.849
2023 juli 125,6 0,6 -5,5 14.925 -10,0 -9,1 413.917 6.178
2023 augustus 126,4 0,6 -4,7 15.934 6,8 -2,9 416.595 6.638
2023 september 127,2 0,6 -3,4 16.089 1,0 -8,7 422.175 6.792
2023 oktober 128,1 0,7 -2,1 15.705 -2,4 5,7 424.521 6.667
2023 november 128,7 0,5 -0,6 15.248 -2,9 0,7 421.284 6.424
2023 december 129,0 0,2 1,9 19.565 28,3 -8,3 422.372 8.264
2024 januari 130,5 1,2 1,8 14.452 -26,1 10,1 433.285 6.262
2024 februari 131,8 1,0 4,3 13.810 -4,4 16,5 427.279 5.901
2024 maart 132,7 0,7 5,4 16.179 17,2 4,7 435.049 7.039
2024 april 133,9 1,0 7,5 15.689 -3,0 22,4 435.984 6.840
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De prijsindex voor bestaande koopwoningen (PBK) heeft tot doel de prijsontwikkelingen van de verkochte bestaande koopwoningen weer te geven. De woning dient op Nederlands grondgebied gelegen te zijn en verkocht te zijn aan een particulier. Naast de prijsontwikkeling worden ook het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 22 mei 2024:
De cijfers over april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 22 dagen na verslagmaand gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bestaande koopwoningen
Prijsindex verkoopprijzen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Verkochte bestaande koopwoningen
Verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.

Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier.