Arbeidsdeelname; paren

Arbeidsdeelname; paren

Kenmerken huishoudens Aantal kinderen Perioden Paren (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners werkzaam (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners voltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Eén partner voltijd, één deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Man voltijd, partner deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Vrouw voltijd, partner deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner 20 tot 35 uur Voltijd, partner 20 tot 35 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner 20 tot 35 uur Man voltijd, partner 20 tot 35 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner 20 tot 35 uur Vrouw voltijd, partner 20 tot 35 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner 12 tot 20 uur Voltijd, partner 12 tot 20 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner 12 tot 20 uur Man voltijd, partner 12 tot 20 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner 12 tot 20 uur Vrouw voltijd, partner 12 tot 20 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner < 12 uur Voltijd, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner < 12 uur Man voltijd, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Voltijd, partner < 12 uur Vrouw voltijd, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners 20 tot 35 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 20 tot 35 uur, partner 12 tot 20 uur 20 tot 35 uur, partner 12 tot 20 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 20 tot 35 uur, partner 12 tot 20 uur Man 20 tot 35 uur, partner 12 tot 20 (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 20 tot 35 uur, partner 12 tot 20 uur Vrouw 20 tot 35 uur, partner 12 tot 20 (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 20 tot 35 uur, partner < 12 uur 20 tot 35 uur, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 20 tot 35 uur, partner < 12 uur Man 20 tot 35 uur, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 20 tot 35 uur, partner < 12 uur Vrouw 20 tot 35 uur, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners 12 tot 20 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 12 tot 20 uur, partner < 12 uur 12 tot 20 uur, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 12 tot 20 uur, partner < 12 uur Man 12 tot 20 uur, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd 12 tot 20 uur, partner < 12 uur Vrouw 12 tot 20 uur, partner < 12 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners < 12 uur (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Eén van de partners werkzaam (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Man werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Vrouw werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Man voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Vrouw voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Man deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Vrouw deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet 20 tot 35 uur werkzaam, partner niet 20 tot 35 uur werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet 20 tot 35 uur werkzaam, partner niet Man 20 tot 35 uur, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet 20 tot 35 uur werkzaam, partner niet Vrouw 20 tot 35 uur, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet 12 tot 20 uur werkzaam, partner niet 12 tot 20 uur werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet 12 tot 20 uur werkzaam, partner niet Man 12 tot 20 uur, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet 12 tot 20 uur werkzaam, partner niet Vrouw 12 tot 20 uur, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet < 12 uur werkzaam, partner niet < 12 uur werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet < 12 uur werkzaam, partner niet Man < 12 uur werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet < 12 uur werkzaam, partner niet Vrouw < 12 uur werkzaam, partner niet (x 1 000) Beide partners niet werkzaam (x 1 000)
Totaal Totaal 2013 3.915 2.231 485 1.513 1.427 87 1.061 995 66 259 251 8 193 180 13 233 136 34 23 11 37 20 17 4 11 6 5 10 992 703 289 642 563 79 349 140 209 206 75 132 55 20 34 89 45 43 692
Totaal Totaal 2014 3.891 2.194 485 1.480 1.398 82 1.048 984 63 245 236 8 188 177 11 229 138 35 23 11 38 21 18 4 7 3 4 7 1.020 734 286 662 582 80 358 152 206 216 84 131 55 21 34 87 46 41 677
Totaal Totaal 2015 3.897 2.233 486 1.503 1.421 82 1.072 1.007 65 246 240 6 185 174 11 243 147 37 26 11 40 20 20 3 10 5 5 7 993 707 286 647 569 79 345 138 207 210 77 133 49 16 33 86 45 41 672
Totaal Totaal 2016 3.874 2.260 507 1.515 1.427 88 1.096 1.026 70 241 235 6 177 166 12 238 146 36 23 12 36 18 18 3 9 3 6 8 941 673 267 619 543 77 321 131 190 194 72 122 47 16 31 81 43 38 674
Totaal Totaal 2017 3.873 2.296 533 1.522 1.424 97 1.133 1.055 79 221 214 8 167 156 11 242 154 36 24 12 35 17 17 4 8 4 4 6 920 661 259 608 525 83 312 136 176 193 80 113 47 17 30 72 39 33 656
Totaal Totaal 2018 3.866 2.343 544 1.536 1.440 96 1.166 1.088 78 220 212 8 150 139 11 263 172 40 26 15 34 18 16 2 6 3 3 7 888 635 252 584 507 78 303 128 175 193 79 114 44 17 27 67 33 34 635
Totaal Totaal 2019 3.852 2.387 559 1.560 1.456 104 1.200 1.117 83 217 207 10 143 131 11 267 182 36 24 12 33 17 16 3 6 3 3 8 866 613 253 548 476 72 318 136 181 197 79 118 45 19 25 76 38 38 600
Totaal Totaal 2020 3.875 2.396 571 1.533 1.425 108 1.201 1.111 90 202 193 8 130 120 10 292 200 36 24 12 36 19 17 4 7 4 3 8 858 596 261 541 466 75 316 130 186 203 78 125 40 15 25 73 37 36 621
Totaal Totaal 2021 3.851 2.441 554 1.525 1.418 107 1.194 1.107 87 231 223 9 100 89 11 362 246 61 44 17 30 15 14 8 10 5 4 7 802 558 244 462 403 60 340 156 184 213 92 121 55 22 33 73 42 31 608
Totaal Totaal 2022 3.814 2.487 573 1.522 1.403 119 1.205 1.106 99 220 210 10 97 87 10 392 274 62 42 20 32 18 15 5 10 4 7 7 777 528 249 448 383 65 329 145 184 198 81 117 58 23 35 73 41 32 551
Totaal Totaal 2023 3.816 2.526 587 1.534 1.421 113 1.221 1.127 94 215 205 10 97 89 8 406 281 63 45 18 38 22 15 8 9 4 5 7 771 530 240 438 377 60 333 153 180 210 91 119 56 22 34 67 41 26 520
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van paren in Nederland. Het betreft paren waarvan beide partners in de leeftijdsklasse van 15 tot 75 jaar vallen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens van de partner worden verbijzonderd naar geslacht en, indien werkzaam, naar arbeidsduur. De verschillende groepen paren worden verder onderscheiden naar het aantal kinderen en de leeftijd van het jongste kind.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 6 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2025.

Toelichting onderwerpen

Paren
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Bij de beschrijving van de arbeidsmarktpositie van paren is aangesloten bij de populatie die meestal gebruikt wordt voor de werkzame en de niet-werkzame beroepsbevolking. Dit betekent dat beide personen in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking) en in de leeftijd van 15 tot 75 jaar zijn.
Beide partners werkzaam
Beide partners werkzaam
Beide partners hebben betaald werk.
Beide partners voltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer.
Eén partner voltijd, één deeltijd
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Eén partner voltijd, één deeltijd
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Man voltijd, partner deeltijd
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Vrouw voltijd, partner deeltijd
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Voltijd, partner 20 tot 35 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt 20 tot 35 uur.
Voltijd, partner 20 tot 35 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt 20 tot 35 uur.
Man voltijd, partner 20 tot 35 uur
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt 20 tot 35 uur.
Vrouw voltijd, partner 20 tot 35 uur
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt 20 tot 35 uur.
Voltijd, partner 12 tot 20 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt 12 tot 20 uur.
Voltijd, partner 12 tot 20 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt 12 tot 20 uur.
Man voltijd, partner 12 tot 20 uur
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt 12 tot 20 uur.
Vrouw voltijd, partner 12 tot 20 uur
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt 12 tot 20 uur.
Voltijd, partner < 12 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Voltijd, partner < 12 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Man voltijd, partner < 12 uur
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Vrouw voltijd, partner < 12 uur
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Beide partners deeltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur.
Beide partners deeltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur.
Beide partners 20 tot 35 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur.
20 tot 35 uur, partner 12 tot 20 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt 12 tot 20 uur.
20 tot 35 uur, partner 12 tot 20 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt 12 tot 20 uur.
Man 20 tot 35 uur, partner 12 tot 20
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt 12 tot 20 uur.
Vrouw 20 tot 35 uur, partner 12 tot 20
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt 12 tot 20 uur.
20 tot 35 uur, partner < 12 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
20 tot 35 uur, partner < 12 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Man 20 tot 35 uur, partner < 12 uur
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Vrouw 20 tot 35 uur, partner < 12 uur
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Beide partners 12 tot 20 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur.
12 tot 20 uur, partner < 12 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
12 tot 20 uur, partner < 12 uur
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Man 12 tot 20 uur, partner < 12 uur
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Vrouw 12 tot 20 uur, partner < 12 uur
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur, de andere partner werkt minder dan 12 uur.
Beide partners < 12 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 12 uur.
Eén van de partners werkzaam
Eén partner heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Eén van de partners werkzaam
Eén partner heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Man werkzaam, partner niet
Eén partner is man en heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Vrouw werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Man voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Vrouw voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Man deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Vrouw deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
20 tot 35 uur werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt niet.
20 tot 35 uur werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt niet.
Man 20 tot 35 uur, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt niet.
Vrouw 20 tot 35 uur, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur, de andere partner werkt niet.
12 tot 20 uur werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur, de andere partner werkt niet.
12 tot 20 uur werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur, de andere partner werkt niet.
Man 12 tot 20 uur, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur, de andere partner werkt niet.
Vrouw 12 tot 20 uur, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur, de andere partner werkt niet.
< 12 uur werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 12 uur, de andere partner werkt niet.

< 12 uur werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 12 uur, de andere partner werkt niet.

Man < 12 uur werkzaam, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 12 uur, de andere partner werkt niet.
Vrouw < 12 uur werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 12 uur, de andere partner werkt niet.
Beide partners niet werkzaam
Beide partners hebben geen betaald werk.