Lengte van vaarwegen; vaarwegvaktype, regio

Lengte van vaarwegen; vaarwegvaktype, regio

Vaarwegen: lengte Perioden Regio's Lengte van vaarwegen (km)
Totale vaarweglengte 2022 Nederland 6.919
Totale vaarweglengte 2023 Nederland 7.040
Vaarweg 2022 Nederland 6.411
Vaarweg 2023 Nederland 6.531
Haven 2022 Nederland 448
Haven 2023 Nederland 449
Toeloop naar haven 2022 Nederland 60
Toeloop naar haven 2023 Nederland 61
Bron: © Rijkswaterstaat (RWS), CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de lengte van vaarwegen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar het kenmerk vaarwegvaktype.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2019.

Status van de cijfers: Definitief.


Wijzigingen per december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Informatie over lengte van vaarwegen voor 2019 is te vinden in Lengte van vaarwegen, 2005 t/m 2018, zie paragraaf 3 voor de link.
Sinds 2019 heeft Rijkswaterstaat de kenmerken: beheerder, bevaarbaarheid, economisch belang, recreatietoervaartklasse en vaarwegkarakter niet meer bijgewerkt. In deze nieuwe tabel zijn deze kenmerken niet meer beschikbaar, in plaats hiervan is de lengte van de vaarwegen verdeeld naar het kenmerk vaarwegvaktype.

In 2023 is er een significant verschil in de cijfers voor de provincie Fryslân in vergelijking met voorgaande jaren te merken. Het betreft hier een verbetering van de vaarwegenbestanden van Rijkswaterstaat. Daarom zien we dit jaar een toename in de lengte van de vaarwegen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het vierde kwartaal 2024 worden de cijfers over het jaar 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Lengte van vaarwegen
De totale vaarweglengte is alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland. Het gaat om de binnenwateren met een minimale vaardiepte van 1,10 meter en een doorvaarthoogte van minstens 2,45 meter, inclusief de Oosterschelde en de Westerschelde. De Noordzee en de Waddenzee zijn uitgesloten. Voor het IJsselmeer resulteert dit in een complex netwerk van vaarwegen.